klimaatadaptatie & openbare ruimte

Het gebruik van de stedelijke openbare ruimte intensiveert meer en meer. Magneetpunten van stedelijk leven vormen de openbare ruimtes bij grote publieksgebouwen. Met name waar transfer en efficiënte publieksstromen gecombineerd worden met verblijfskwaliteit en sociale veiligheid ziet studioSK de focus van haar opgaven. Daarnaast ontwikkelen we strategieën en maken ontwerpen voor ingrepen in landelijk gebied; denk aan transferia, ecoducten en inpassing van infrastructuur.

Ons portfolio op het gebied van stedelijke openbare ruimte is zeer divers. Verspreid door heel Nederland liggen winkelgebieden, pleinen, stationsgebieden en knooppunten van de hand van onze ontwerpers. Het grootste dakpark van Nederland ontwierp studioSK in Barendrecht. Ook flora en fauna hebben hun logische plek in het publieke domein. ‘Natuur-inclusief’ ontwerpen is een steeds belangrijkere opgave in een meer en meer verstedelijkt Nederland. Ecoducten bijvoorbeeld zijn bouwwerken die een veilige, comfortabele passage bieden. studioSK geeft deze attractief vorm, voor mens en dier.

In stedelijke context is er, vooral rond knooppunten, vaak sprake van congestie en verrommeling van de openbare ruimte door onder andere parkeerproblematiek van fiets en auto. Ruimtelijke kwaliteit kan dan niet alleen bereikt worden door ingrepen in de gebouwde omgeving. Landscaping is een van de strategieën die studioSK hanteert om op te schonen en ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Het stedelijk landschap zetten we bovendien in om ruimtelijke identiteit te geven aan prominente stedelijke locaties. Architectuur, landschapsontwerp, onderzoek en techniek gaan hand in hand bij de inrichting en vormgeving van de openbare ruimte. Doel is het ontwerpen van een sociaal duurzaam, comfortabel en veilig publieksgebied waar het prettig verblijven is.

meerminder info

toonverberg info

Loading