recreatief transferium Zoeterwoude

studioSK ontwikkelde een visie voor een recreatief transferium. Het is gesitueerd op een knooppunt van doorgaand en recreatief verkeer bij Zoeterwoude. Er is een attractieve verblijfslocatie gecreëerd met voldoende ruimte om bezoekers gastvrij te ontvangen. Het recreatieve transferium is goed zichtbaar en bereikbaar met auto en bus, ingeklemd tussen A4 en N206. Het biedt plaats aan circa 200 auto’s en biedt direct toegang tot het Groene Hart.

Het architectonisch concept bestaat uit paviljoens en nieuwe landschappelijke assen, die een verbinding maken tussen de bestaande karakteristieke lintbebouwing, het parkeren, informeren en recreëren. De linten worden verbonden door paviljoens, die samen het startpunt vormen voor recreatie in het Groene Hart. Ze vormen de aanzet van een nieuwe passage onder de weg door, waarover recreanten op veilige en prettige manier de drukke weg kunnen kruisen. Publiekskwaliteit staat hierbij voorop; het samengaan van gemak, een prettige en duurzame omgeving en bovenal sociale veiligheid!

Het waterrijke open gebied is te zien vanaf het ruime parkeerterrein. De structuur van sloten en gebiedseigen knotwilgen zijn doorgezet. De waterstromen van het parkeerterrein en de sloten wordt gescheiden. Het regenwater en vervuilde water van het parkeerterrein wordt opgevangen in met riet begroeide wadi’s. Het gezuiverde water wordt daarna pas afgevoerd op het watersysteem. De duurzame en ecologische verantwoorde inrichting van het parkeerterrein zal gebiedseigen vogels aantrekken, die een attractie vormen voor de bezoekers. Houten vlonders passen bij de waterrijke omgeving van Zoeterwoude. De wanden van het servicepaviljoen en de nieuwe passage worden gevormd door informatie- en tentoonstellingspanelen over het Groene Hart, Zoeterwoude en de recreatiemogelijkheden in de omgeving.

Op het terrein zelf zijn diverse kleine paviljoens, met o.a. horeca en sanitair met een dakvorm die aansluit bij de daken  van het lint. Lokale ondernemers kunnen er diensten en voorzieningen aanbieden, zoals de verhuur van fietsen, steps, skeelers, maar ook verhuur van (fluister-) boten of  kano’s.  Tevens maakt het transferium gebruik van de creativiteit van de lokale ondernemers en worden activiteiten georganiseerd zoals boogschieten, volleybal, dorps- en weidewandelingen, boerderijbezoeken, vogelspottochten of paardrijden. Door het terrein op deze manier in te richten is het flexibel bruikbaar en toekomstvast.

meerminder info


toonverberg info

recreatief transferium Zoeterwoude
recreatief transferium Zoeterwoude
recreatief transferium Zoeterwoude
recreatief transferium Zoeterwoude
recreatief transferium Zoeterwoude