Nieuws

Actuele berichten over studioSK.

While roads were being reengineered to accommodate cars, buildings were being designed to receive them. Buildings to drive into and through were as key to the vision as highways. The world’s first bicycle biennale celebrates a new wave of architecture correspronding with the revival of bicycle transport. Architecture which accomodates the world of the bike user and tries to improve it every step of the way.

Lees verder

De serie van drie kunstwerken vormt de entree voor de wijk Rijnvliet. De derde en laatste brug is nu voltooid en daarmee is het ensemble compleet. De drie civiele bouwwerken voor fiets-, auto- en busverkeer vertonen een coherent beeld en dit creëert visuele rust en herkenbaarheid.

Lees verder

Brug klaar voor de reis

Het sluitstuk van de spooruitbreiding van ProRail in de corridor Utrecht – Gouda tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn is de nieuwe stalen spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De werkzaamheden zijn voor geïnteresseerden vanaf 17 tot 19 november goed te volgen vanaf het dak van Cinemec. Speciaal voor deze gelegenheid opengesteld. Wil je niets van dit bijzondere moment missen? Kijk dan live mee via deze animaties en webcams

Lees verder

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft advies- en ingenieursbureau Movares het wegensteunpunten in Delfgauw ontworpen. Vanuit dit steunpunt zal de gladheidsbestrijding en incidentmanagement van de omliggende A-wegen, de provinciale wegen en gemeentelijke wegen worden uitgevoerd. studioSK tekende voor het architectonisch ontwerp, dat zodanig aansluit bij de visie van opdrachtgever Rijkswaterstaat dat dit logistiek en architectonische ontwerp model heeft gestaan voor de toekomstige steunpunten. Aannemerscombinatie Peek Bouw & Infra/ Van Norel bouwgroep zal na Houten, Baarn en Nijmegen ook dit steunpunt gaan bouwen.

Lees verder

Vakbeurs Energie 2017

Op de vakbeurs Energie gaf bouwbioloog Han Vrijmoed de presentatie: Duurzame gebouwen; Spanningsveld tussen energiebesparing en gezondheid. Hierin constateerde hij dat de overheid verplicht dat in 2023 alle kantoren een energiecertificaat van klasse C of hoger hebben. Met de huidige energieprijzen lijkt dat voor veel ondernemers een investering die niet snel terug te verdienen valt. Wie echter de verbeteringen in productiviteit van medewerkers meerekent, ziet al snel dat investeren wel degelijk loont. Als casestudy kwam onder andere een recent energiebesparend kantoor ontwerp van studioSK aan bod.

Lees verder

Dag van de duurzaamheid

Het stationsgebied van Helmond naar ontwerp van studioSK is nog steeds een van de koplopers in de stationsscan van ProRail en NS.

Als de nieuwe grote stations (zoals Rotterdam, Utrecht en Amsterdam) buiten beschouwing worden gelaten, scoort station Helmond het hoogst met de stationsscan. Dit station – of liever: het stationsgebied Helmond – werd in 2014 geopend. De integrale aanpak straalt van het gebied af.

Lees verder

Staatsbosbeheer staat voor beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten en een excellente publieke organisatie zijn. Dit is dan ook precies waar het tenderontwerp van het nieuwe uitvoeringskantoor aan de Oostvaardersplassen van studioSK over gaat. Het gebouw is energieneutraal, sociaal duurzaam , toekomstvast en er wordt op een duurzame manier gebruik gemaakt van een bestaande fundering en van lokaal geproduceerd hout. Dit resultaat geeft ook uitdrukking aan de organisatie. Het is een karakteristieke plek om te werken en ontmoeten in een positieve, publieksvriendelijke omgeving. Het gebouw vormt een baken voor de bezoeker en werknemers van Staatsbosbeheer. Een licht gebouw voor de omgeving, de gebruiker en licht qua bouw. Het Light House.

Lees verder

Loading