Nieuws

Actuele berichten over studioSK.

Nieuwe fietsenstalling Amersfoort

De geplande nieuwe fietsenstalling onder het stationsplein in Amersfoort met 3000 nieuwe fietsplekken komt er. Hierdoor wordt het stationsplein straks helemaal vrijgespeeld voor een groene herinrichting. Het gewijzigde plan voor de ondergrondse stalling is op 3 december goedgekeurd door de raad. Lees verder

fietsenstalling station Dordrecht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een rijksbijdrage toegekend aan de ontwikkeling van een fietsenstalling aan de parkzijde van station Dordrecht. Dit werd vandaag bekend. Het bouwwerk combineert de functie van een fietsenstalling en stationsentree. Juist door deze combinatie draagt de stalling bij aan de verbetering van de vindbaarheid en uitstraling van het station. Het fietspaviljoen met stationsentree is een toonbeeld van circulaire ambitie. Alle stakeholders zijn zeer gemotiveerd om met dit project hun ambities in te vullen in de richting een circulaire economie en een duurzaam project te realiseren. De opzet van de stalling is o.a. energieneutraal en adaptief voor toekomstige ontwikkelingen. Het ontwerp is van architecten Iris van Huijstee en Paul van der Ree van studioSK.

Lees verder

Recreatief panoramapunt

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft studioSK een recreatief uitzichtspunt ontworpen. Bij de herinrichting van het groengebied wordt er aan het eind van de wandel- en fietsroutes een aantrekkelijke rustplek voor recreanten en spottersplek voor natuurliefhebbers gerealiseerd.

Lees verder

Afgelopen week stond de transformatie van stations in hoogstedelijk gebied op de agenda van de internationale Watford conferentie in Parijs. StudioSK maakt deel uit van de vaste kern van deze jaarlijkse bijeenkomsten, waarbij stations en stationsgebieden centraal staan. Het ontwikkelen van scenario’s voor succesvolle transformaties en ontwerpen van stationsgebieden en spoorzones is tenslotte een kernactiviteit van ons bureau.

Lees verder

Het architectuurblad Architectuur.NL besteedt in een special uitgebreid aandacht aan de ontwerpopgave die studioSK definieert als Bicytecture. Het is relatief een nieuwkomer in de wereld van de architectuur. In hetzelfde era waarin de mobiele telefoon zich ontwikkelt van type ‘Miamy Vice’-baksteen via ‘my first Nokia’ naar de Smartphone, heeft het fietsparkeren zich ontwikkeld vanuit de schimmige nissenhut via de generatie stallingen 1.0 tot de high-end stallingen die op dit moment gebouwd worden.

Lees verder

In de publicatie in het blad De Onderbouwing plaatst architect Paul van der Ree het thema van ondergronds bouwen in het actuele perspectief van circulair en duurzaam bouwen.

“In stedelijke centrumgebieden met hoge dichtheid neemt de druk toe om meer ondergronds te bouwen. De relatief hoge kosten worden gelegitimeerd door hoge opbrengsten van de vierkante meters erboven en de wens om te investeren in een hoogwaardige openbare ruimte. Die ontwikkeling en de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit zullen er de komende tijd voor gaan zorgen dat er meer aandacht voor kwaliteit komt in de ondergrond” stelt Paul van der Ree, die als architect bij studioSK aan heel wat ondergrondse projecten werkt.

Lees verder

De Dorpsraad Heteren heeft studioSK / Movares benaderd om een ruimtelijke visie op te stellen voor ‘hun’ dorpsrand, met oog voor de lokale identiteit. Dorpsranden vormen de schakel tussen de kernen en het landelijk gebied daaromheen. Deze overgangen kunnen zo bijdragen aan de belevingswaarde van de randen en het omringend gebied. studioSK is op zoek gegaan naar de kenmerkende eigenschappen van de landschappelijke onderlegger, recente ontwikkelingen in de omgeving en bewonerswensen. Dit vormde de input voor de gezamenlijke visie.

Lees verder

Op 30 september start de ombouw van fietsenstalling Zuidplein, aan de Amsterdamse Zuidas. Deze verbouwing is hard nodig, de stalling is verouderd en de afgelopen jaren zeer intensief gebruikt. In het voorjaar 2020 gaat de vernieuwde stalling nabij station Zuid weer open en voldoet dan helemaal aan de huidige eisen, zowel functioneel als qua beleving en sociale veiligheid. Het is een schoolvoorbeeld van hoe een deel van een oorspronkelijke ‘old school’ autoparkeergarage getransformeerd kan worden tot high end fietsparkeren; een opgave waar wij van studioSK steeds vaker aan werken.

Lees verder

In Fietsstad Utrecht is de stalling bij het station Vaartsche Rijn een van de onontdekte pareltjes. De halte wordt door steeds meer reizigers – met name vanuit zuidelijke richting als optimale ontsluiting van het Utrechtse centrum ontdekt. Over een paar maanden rijdt daar ook de tram. In een reportage van het Algemeen Dagblad van dit weekend is te lezen dat deze stalling op een gedeelde derde plaats staat, voor wat betreft meest populaire stallingslocaties. ‘Je bent snel op het perron, met trappen die direct naast de stalling liggen. De stalling is modern en ruim.’ ‘Alleen is de stalling nog niet zo duidelijk aangegeven.’ Dat laatste is vooralsnog nu nog een voordeel voor wie er wél zijn fiets neerzet, want er is altijd plek!

Lees verder

Op station Voorburg zijn de bestaande roltrap, betonnen liftschacht en balustraden gesloopt. In het ontwerp van studioSK is de ruimtelijke kwaliteit verbeterd door een nieuwe transparante roltrap en glazen balustrades op het perron van het viaductstation. De liftschacht is compleet vervangen door een transparante versie. De openheid en transparantie geeft de reizigers een groter gevoel van veiligheid. Lees verder

Loading