Nieuws

Actuele berichten over studioSK.

Werkgroep Computational Design heeft een boeiend artikel geschreven voor het themanummer ‘Parametrisch Ontwerpen’  van cement. Het stuk heet ‘Samenwerking door digitale ontwerpmethoden; Ontwerpers en ingenieurs aan tafel met makers’ en beschrijft een aantal project waar de werkgroep mee bezig is.

Lees verder

Maandag 5 november is in het Railcenter het 3D geprinte interieur voor de ERTMS Simulatorruimte geopend. Het ontwerp is van Danny Prinsen, Marielle Neijs en Peter Heideman van de Werkgroep Computational Design in samenwerking met 3D Robotprinting in Rotterdam.

Lees verder

Vanaf het allereerste begin van het ontwerp is er ingezet op levendige functies op het maaiveld bij het station. We hebben het station feitelijk ontworpen als ‘een stuk stad met een trein en tram op het dak.’ Als architecten hebben we de gemeente ondersteund met de allereerste subsidieaanvraag om dit mogelijk te maken.

Lees verder

In het kader van de MIRT verkenning Multimodale Knoop Schiphol (MKS) heeft studioSK-Movares in opdracht van het ministerie van IenW (penvoerder namens samenwerkende partners) oplossingen ontwikkeld voor het nijpend capaciteitstekort op Schiphol.

Lees verder

Vanaf 9 november in de boekwinkel:

Fietsgek! neemt de hedendaagse fietscultuur onder de loep en vraagt zich af hoe dit negentiende-eeuwse vervoermiddel tegen het geweld van de machtige autolobby in zo mateloos populair kon worden. In 10 pagina’s full colour wordt de ‘state of the art’ van fietsparkeren uiteengezet aan de hand van gerealiseerde projecten, ontworpen door studioSK.

Lees verder

Bij het ontwerp van stations is de inrichting van de perrons volgens de filosofie van de stationsdomeinen een vak apart. Een indeling die helder en overzichtelijk is versterkt de oriëntatie en zorgt voor een optimale logistiek. studioSK heeft voor alle stationstypen inrichtingsvoorstellen ontwikkeld, van de kleinste tot de allergrootste stations. De afgelopen twee jaar hebben de perrons van station Utrecht een stille metamorfose ondergaan. Perron voor perron zijn de platforms opnieuw ingericht en aangekleed.

Lees verder

27 september j.l. organiseerde Rijkswaterstaat de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht in het LEF Future Centre van Westraven. Vier deelnemers van studioSK & Movares waren aanwezig op de dag.

Lees verder

Loading