Nieuws

Actuele berichten over studioSK.

Brug klaar voor de reis

Het sluitstuk van de spooruitbreiding van ProRail in de corridor Utrecht – Gouda tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn is de nieuwe stalen spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De werkzaamheden zijn voor geïnteresseerden vanaf 17 tot 19 november goed te volgen vanaf het dak van Cinemec. Speciaal voor deze gelegenheid opengesteld. Wil je niets van dit bijzondere moment missen? Kijk dan live mee via deze animaties en webcams

Lees verder

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft advies- en ingenieursbureau Movares het wegensteunpunten in Delfgauw ontworpen. Vanuit dit steunpunt zal de gladheidsbestrijding en incidentmanagement van de omliggende A-wegen, de provinciale wegen en gemeentelijke wegen worden uitgevoerd. studioSK tekende voor het architectonisch ontwerp, dat zodanig aansluit bij de visie van opdrachtgever Rijkswaterstaat dat dit logistiek en architectonische ontwerp model heeft gestaan voor de toekomstige steunpunten. Aannemerscombinatie Peek Bouw & Infra/ Van Norel bouwgroep zal na Houten, Baarn en Nijmegen ook dit steunpunt gaan bouwen.

Lees verder

Vakbeurs Energie 2017

Op de vakbeurs Energie gaf bouwbioloog Han Vrijmoed de presentatie: Duurzame gebouwen; Spanningsveld tussen energiebesparing en gezondheid. Hierin constateerde hij dat de overheid verplicht dat in 2023 alle kantoren een energiecertificaat van klasse C of hoger hebben. Met de huidige energieprijzen lijkt dat voor veel ondernemers een investering die niet snel terug te verdienen valt. Wie echter de verbeteringen in productiviteit van medewerkers meerekent, ziet al snel dat investeren wel degelijk loont. Als casestudy kwam onder andere een recent energiebesparend kantoor ontwerp van studioSK aan bod.

Lees verder

Dag van de duurzaamheid

Het stationsgebied van Helmond naar ontwerp van studioSK is nog steeds een van de koplopers in de stationsscan van ProRail en NS.

Als de nieuwe grote stations (zoals Rotterdam, Utrecht en Amsterdam) buiten beschouwing worden gelaten, scoort station Helmond het hoogst met de stationsscan. Dit station – of liever: het stationsgebied Helmond – werd in 2014 geopend. De integrale aanpak straalt van het gebied af.

Lees verder

Staatsbosbeheer staat voor beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten en een excellente publieke organisatie zijn. Dit is dan ook precies waar het tenderontwerp van het nieuwe uitvoeringskantoor aan de Oostvaardersplassen van studioSK over gaat. Het gebouw is energieneutraal, sociaal duurzaam , toekomstvast en er wordt op een duurzame manier gebruik gemaakt van een bestaande fundering en van lokaal geproduceerd hout. Dit resultaat geeft ook uitdrukking aan de organisatie. Het is een karakteristieke plek om te werken en ontmoeten in een positieve, publieksvriendelijke omgeving. Het gebouw vormt een baken voor de bezoeker en werknemers van Staatsbosbeheer. Een licht gebouw voor de omgeving, de gebruiker en licht qua bouw. Het Light House.

Lees verder

Tramsimulator GVB

Naar aanleiding van de simulatoren die Movares voor het Railcenter te Amersfoort heeft ontworpen en geleverd kregen we de vraag van het GVB Amsterdam om ook een dergelijke simulator voor hun te maken. De simulator in het Railcenter is gemaakt om treinmachinisten op te leiden, die voor het GVB is geschikt voor trambestuurders.

Lees verder

Afgelopen zaterdag is de door ons ontworpen onderdoorgang aan de Leijenseweg in Bilthoven feestelijk geopend. Het weer zat niet helemaal mee, maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen werd goed voorzien van een hapje en een drankje, waren er twee showfanfare’s geregeld en was er een clown ter vermaak van de kinderen. Afgevaardigden van de gemeente de Bilt, PoRail en aannemerscombinatie Hegeman/ Mobilis | TBI blikten terug op de totstandkoming van deze onderdoorgang. De onderdoorgang vervangt de gelijkvloerse kruising met de spoorlijn, waardoor Bilthoven weer een stuk veiliger is geworden. Op de wanden langs het voetpad zijn historische afbeeldingen van deze plek aangebracht, zodat wandelaars altijd een kijkje terug in het verleden kunnen nemen. Lees verder

De combinatie van Civic architects, studioSK & RAB heeft een gedeelde eerste plaats behaald bij de Prorail-tender voor Amsterdam Centraal PHS-Oosttunnel. Het team behaalde in de aanbesteding hetzelfde aantal punten als het team Zwarts Jansma, Braaksma & Roos. Deze laatste combinatie kreeg na loting de opdracht toegewezen. Lees verder

Het huidige sluizencomplex Terneuzen vormt een knelpunt voor de vele passerende binnenvaart- en zeeschepen. In 2012 besloten Vlaanderen en Nederland daarom tot de voorbereiding van de bouw van een nieuwe, grotere sluis. Binnen de Alliantie Nieuwe sluis Terneuzen is het integrale ruimtelijke ontwerp voor inpassing en vormgeving in de Tenderfase ontwikkeld door architecten van studioSK en landschapsontwerpers van Bosch Slabbers.

Lees verder

Nadat de Impacthub Amsterdam zijn intrek had genomen in het eerste deel van het souterrain is begonnen met de uitvoering van fase 2 van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Circa twee maanden geleden ontvingen we de omgevingsvergunning voor dit deel van de verbouw van dit rijksmonumentale project in Amsterdam. Een mooie mijlpaal voor de renovatie van dit bijzondere gebouw dat in 1925 door toenmalige koningin Wilhelmina werd geopend. Architectuurstudio studioSK maakte het ontwerp voor de gehele verbouwing. Lees verder

Loading