Nieuws

Actuele berichten over studioSK.

De nieuwe kappen – door studioSK ontworpen en geëngineerd – zijn onderdeel van het project Groningen Spoorzone. Als sluitstuk van de uitbreiding van het station is afgelopen week de laatste stationskap geplaatst. Hiermee is het station klaar voor toekomstige extra reizigers. studioSK heeft de kappen vormgegeven waarbij constructie, vorm en functie op een integrale manier de karakteristieke uitstraling bepalen. Lees verder

Met de komst van grootschalige projecten zoals het Smakkelaarspark, de Merwedekanaalzone en Wonderwoods staat het stationsgebied centraal in een gebied dat volledig tot bloei komt. In een vitaal stedelijk weefsel zijn kwalitatief hoogwaardige passages van vitaal belang. In de huidige situatie wordt de Utrechtse spoorrivier als een belemmering beleefd tussen de centrumzijde en de westelijke stadsdelen, o.a. door de barrière van het hooggelegen spoor.

Lees verder

Uithoflijn tram 22

Vanaf de feestelijke opening op 14 december is Tram 22 de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park. studioSK is vanaf het allereerste begin betrokken bij de ontwerpen en de inpassing van de tramlijn. Het resultaat mag er zijn: een comfortabele en snelle verbinding die stedelijke meerwaarde biedt.

Lees verder

Nieuwe fietsenstalling Amersfoort

De geplande nieuwe fietsenstalling onder het stationsplein in Amersfoort met 3000 nieuwe fietsplekken komt er. Hierdoor wordt het stationsplein straks helemaal vrijgespeeld voor een groene herinrichting. Het gewijzigde plan voor de ondergrondse stalling is op 3 december goedgekeurd door de raad. Lees verder

fietsenstalling station Dordrecht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een rijksbijdrage toegekend aan de ontwikkeling van een fietsenstalling aan de parkzijde van station Dordrecht. Dit werd vandaag bekend. Het bouwwerk combineert de functie van een fietsenstalling en stationsentree. Juist door deze combinatie draagt de stalling bij aan de verbetering van de vindbaarheid en uitstraling van het station. Het fietspaviljoen met stationsentree is een toonbeeld van circulaire ambitie. Alle stakeholders zijn zeer gemotiveerd om met dit project hun ambities in te vullen in de richting een circulaire economie en een duurzaam project te realiseren. De opzet van de stalling is o.a. energieneutraal en adaptief voor toekomstige ontwikkelingen. Het ontwerp is van architecten Iris van Huijstee en Paul van der Ree van studioSK.

Lees verder

Recreatief panoramapunt

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft studioSK een recreatief uitzichtspunt ontworpen. Bij de herinrichting van het groengebied wordt er aan het eind van de wandel- en fietsroutes een aantrekkelijke rustplek voor recreanten en spottersplek voor natuurliefhebbers gerealiseerd.

Lees verder

Afgelopen week stond de transformatie van stations in hoogstedelijk gebied op de agenda van de internationale Watford conferentie in Parijs. StudioSK maakt deel uit van de vaste kern van deze jaarlijkse bijeenkomsten, waarbij stations en stationsgebieden centraal staan. Het ontwikkelen van scenario’s voor succesvolle transformaties en ontwerpen van stationsgebieden en spoorzones is tenslotte een kernactiviteit van ons bureau.

Lees verder

Het architectuurblad Architectuur.NL besteedt in een special uitgebreid aandacht aan de ontwerpopgave die studioSK definieert als Bicytecture. Het is relatief een nieuwkomer in de wereld van de architectuur. In hetzelfde era waarin de mobiele telefoon zich ontwikkelt van type ‘Miamy Vice’-baksteen via ‘my first Nokia’ naar de Smartphone, heeft het fietsparkeren zich ontwikkeld vanuit de schimmige nissenhut via de generatie stallingen 1.0 tot de high-end stallingen die op dit moment gebouwd worden.

Lees verder

In de publicatie in het blad De Onderbouwing plaatst architect Paul van der Ree het thema van ondergronds bouwen in het actuele perspectief van circulair en duurzaam bouwen.

“In stedelijke centrumgebieden met hoge dichtheid neemt de druk toe om meer ondergronds te bouwen. De relatief hoge kosten worden gelegitimeerd door hoge opbrengsten van de vierkante meters erboven en de wens om te investeren in een hoogwaardige openbare ruimte. Die ontwikkeling en de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit zullen er de komende tijd voor gaan zorgen dat er meer aandacht voor kwaliteit komt in de ondergrond” stelt Paul van der Ree, die als architect bij studioSK aan heel wat ondergrondse projecten werkt.

Lees verder

Loading