Nieuws

Actuele berichten over studioSK.

In de fabriekshallen van Broeze en De Groot Vroomshoop wordt hard gewerkt aan de productie van alle stalen en houten componenten voor het nieuwe bouwwerk aan de parkzijde van het station. Als een bouwpakket liggen de elementen klaar. Volgende week zal gestart worden met het opbouwen van de geprefabriceerde elementen op locatie. Lees verder

Uit vier vooraanstaande bureaus is Movares als beste naar voren gekomen in de keuze voor een ontwerp/ingenieursbureau. De combinatie van studioSK voor ruimtelijk ontwerp en de ruim aanwezige specifieke kennis bij Movares t.a.v. vergelijkbare infrastructuurprojecten was doorslaggevend. Met name overtuigend was de integrale aanpak gericht op ruimtelijke kwaliteit en verkeerskundige visie plus het enthousiasme en de professionaliteit van het team. Ook werd de aandacht voor erfgoed en monumentale context positief gewaardeerd.

Lees verder

Bediencentrale Scheveningen Den Haag

 Inmiddels is het bijna zo ver, de oplevering van de bediencentrale. Een project waar wij als team al vanaf de eerste schetsen bij zijn betrokken. Het blijft bijzonder om te zien hoe we samen met onze opdrachtgever van eerste ideeën hebben gewerkt naar een integraal ontwerp waar je straks doorheen kunt lopen. Lijkt jou dat ook leuk? Zaterdag 8 juni is de bouwplaatst open van 10.00 tot 15.00 uur op de dag van de bouw. Wij zijn er in elk geval bij! Zien we jullie daar?

Lees verder

De transformatie in de historische stationsomgeving is inmiddels gestart met de werkzaamheden van de aannemer. De verbinding van de stationsomgeving en de rand van het centrum met het landschap van de Hoge Veluwe staat daarin centraal. Er wordt ingezet op ruimte voor voetgangers en fietsers, verkeersveiligheid en ontmoetingsruimte in het Veluwse landschap; aantrekkelijk, groen en uitnodigend. Om het spoor veilig te kruisen worden twee nieuwe passages aangelegd: een voor gemotoriseerd verkeer en een voor langzaam verkeer, met een toegang naar het perron.

Lees verder

In januari 2023 daagde het CROW ons uit met de prijsvraag: ‘Ontwerp een duurzame mobiliteitshub’. Met onze inzending HUBBA geven we antwoord op de gestelde vraag: bedenk een ‘integrale, samenhangende aanpak voor het ontwerp en beheer van een mobiliteitshub als onderdeel van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem’​. In ons ontwerp zie je een mobiliteitshub met een duurzame energievoorziening, waar de harde fysieke kant en de zachte gebruikerskant in elkaar overlopen. De huidige toepassing van mobiliteitshubs in stedelijke context strandt vaak bij de inpassing van relatief grote parkeervoorzieningen aangevuld met enkele andere hub-voorzieningen/deelmobiliteitsvoorzieningen en fietsvoorzieningen. Logisch, want er is vaak geen ruimte ‘over’ om dit in te passen.

Lees verder

Dit jaar opent de editie van het blad Stationslocaties met een voorwoord door studioSK. Terwijl de bouw onder druk staat door inflatie, PFAS, CO2 en stikstof, zie ik juist kansen in stationsgebieden, aldus architect Paul van de Ree. Het zijn knooppunten waar duurzame mobiliteit zich concentreert, meervoudig ruimtegebruik mogelijk is en waar steeds meer aandacht is voor het creëren van een prettig en gezond leefklimaat.

Lees verder

De fietsflat is een icoon in Amsterdam en een belangrijke drager van de mobiliteitstransitie. In de loop der jaren is het aantal mensen dat met de fiets naar het station komt gestaag toegenomen. Dit heeft geleid tot een groeiende vraag naar fietsenstallingen in de directe omgeving. Jarenlang gaf de fietsflat antwoord aan die behoefte door plek te bieden aan 2500 fietsen, pal voor het station. De fietsflat was oorspronkelijk als tijdelijke invulling bedacht, maar heeft uiteindelijk meer dan 20 jaar dienstgedaan. Amsterdam Centraal beschikt inmiddels over splinternieuwe, permanente fietsenstallingen. Hierdoor is de fietsflat overbodig gebleken. Het weghalen van de fietsflat leidt tot 2 basisopties: sloop óf hergebruik. Lees verder

Ouderkerk aan de Amstel heeft een nieuwe brug over de Amstel! De voormalige brug (1937) in Ouderkerk over de Amstel is vervangen door twee nieuwe bruggen die hoogwaardige zijn ingepast in de omgeving. De feestelijke opening kende een ceremonieel moment met het hijsen van de eerste vlag in een van de twee vlaggenmasten die onderdeel zijn van het architectonisch ontwerp van de nieuwe brug. Hierbij werden de aanwezigen getrakteerd op een spectaculaire watershow.

Lees verder

Het is zover! Aan de zuidzijde van het station in Dordrecht is gestart met de bouw van de nieuwe fietsenstalling ontworpen door studioSK. Op locatie waren meewerkende partijen aanwezig voor de starthandeling van de bouw. De stationsnaam en klok, die hergebruikt gaan worden, werden van de bestaande kap verwijderd door Frederik Zevenbergen van de Provincie Zuid-Holland, wethouder Rik van der Linden en regiodirecteur Helga Cuijpers van ProRail.

Lees verder

Bediencentrale Scheveningen Den Haag

Aannemer VialisBesix is begonnen aan de tweede verdieping van de gloednieuwe bediencentrale op de boulevard in Scheveningen die Iris van Huijstee van studioSK samen met VANDELUNE heeft ontworpen. Vanaf de boulevard lijkt het alsof gewerkt wordt aan de eerste verdieping. Dat komt omdat er een parkeerkelder is gerealiseerd onder boulevardniveau aansluitend aan de werkkade. Dat was een uitdaging vanwege de constructie van de kadewand waar de paalfundering tussendoor gevlochten moesten worden.

Lees verder

Loading