Nieuws

Actuele berichten over studioSK.

fietsparkeergarage-mahlerplein-studiosk-paul-van-der-ree

Het thema bleek tijdens het netwerkevent van PNNL (Parkeer netwerk NL) een inspirerende eyeopener voor autoparkeerbranche. Paul van der Ree van studioSK signaleerde actuele en toekomstige trends met o.a. cross-overs van auto en fiets. Collega Peter Keurntjes van Movares toonde met een quick scan als businesscase aan dat investeren ook voor private partijen zakelijk gezien interessant en attractief kan zijn

Lees verder

mahlerplein-ingang-groot

Op dinsdagmiddag 21 maart van 15.00 – 19.00 organiseert Parkeer Netwerk NL – PNNL – een bijeenkomst over thema Fietsparkeren, voor en door leden. Dit keer echter met gastsprekers van studiosk, Movares, de gemeente Amsterdam en Rob van der Bijl van Fietscommunity – zie het programma hieronder. Het is een kans om ‘de markt’ te ontmoeten. Wil je ook komen, dan kan dat..! Meld je dan even aan via fietsen@movares.nl

Fietsenstallingen zijn al lang niet meer een grote hoeveelheid fietsenrekken langs een plein, winkelcentrum of groenstrook. Het fietsparkeren heeft zich ontwikkeld door de toename van fietsgebruik in steden en daardoor een opgave van ruimtelijke invulling. Aspecten als bereikbaarheid, locatie, veiligheid en betrouwbaarheid hebben ertoe geleid dat in veel steden volwaardige fietsparkeergarages zijn en worden gebouwd. Een hele opgave !? Maar hoe zijn deze fietsgarages exploitabel? Welke motieven bestaan er voor de keuzes? Welke locaties zijn geschikt? Etc. etc. Veel vragen waarop wij op 21 maart trachten een inzicht te krijgen door inspirerende presentaties van partijen die met dit onderwerp al ruimschoots bezig zijn.

Lees verder

Amsterdam ontwerpt en bouwt aan meerdere megafietsstallingen. Achter het Centraal Station is de gemeente nu ook van plan een megastalling te bouwen onder de nieuwe boulevard langs het IJ. studioSK levert advies ten aanzien van beeldkwaliteitsplan (de eisen aan het comfort, de architectuur en de inpassing van de stalling), installaties en brandveiligheid.   Deze stalling voor 4000 fietsen krijgt twee volwaardige entrees die aansluit op de oost-west fietsroute achter het station. Voor de stalling wordt nog een keerconstructie voor de scheepvaart ontworpen, waarop de boulevard is gelegen. studiSK werkt samen met Ingenieursbureau Amsterdam en de afdeling Ruimte & Duurzaamheid aan een referentieontwerp en het contract voor de aan te besteden aannemer. Het contract dient voor de zomervakantie gereed te zijn.

fietsenstalling-ij-zijde-3d-basis-var-2-dd-20-09-2016

station-blaak-bij-nacht-1993_kl

Dit station (hier nog zonder Markthal) gaan we op vele punten verbeteren. Station Rotterdam Blaak, dat in 1993 naar ontwerp van Harry Reijnders en Laszlo Vakar werd opgeleverd is toe aan een grote opknapbeurt. De perrons zijn inmiddels voorzien van nieuw natuursteen en het eerste deel nieuwe outillage (bankjes e.d.) zijn inmiddels aangebracht. In overleg met ProRail, NS, Bureau Spoorbouwmeester, RET, gemeente en stadsregio Rotterdam werken we aan een integraal plan om meer verbeteringen door te voeren. Lees verder

leeuwarden-courant-2

Het stationsgebied van Leeuwarden ondergaat de komende jaren een metamorfose: de relatie tussen stad en station zal hersteld worden. Zo zal het stationsgebied een hoogwaardige entree voor de stad worden. De uitbreiding van de ondergrondse fietsenstalling is hierin een essentieel onderdeel. Hierdoor zal het maaiveld vrij komen van fietsers en brommers. De bestaande fietsenstalling wordt uitgebreid van 1.500 naar 3.000 fietsparkeerplaatsen en krijgt een nieuwe attractieve entree voor fietsers en voetgangers. Projectarchitect Rob Stringa heeft een lichte en ruime entree ontworpen waarin een luie brede trap toegang geeft tot de fietsenstalling. De grote glazen pui bij de entree zorgt voor veel daglicht waardoor er een lichte en overzichtelijke ruimte wordt gecreëerd.  Hierdoor is de entree sociaal veilig en heeft ’s nachts ook uitstraling naar het plein Lees verder

scenario-3-view-2-0

In opdracht van Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen heeft studioSK een scenariostudie gedaan naar toekomstige ontwikkelingen van het station en haar omgeving. De voorstellen laten kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige ontwerpvoorstellen zien. Landscaping van de taluds en het station is daarbij de basis; een methodiek die door studioSK ontwikkeld is en al vaker succesvol toegepast. Daarmee wordt meteen een kwaliteitssprong gemaakt. De groene inbedding geeft het station een karakteristieke signatuur, die aansluit op de ingegraven ligging en de landschappelijke setting van de Campus versterkt. Accenten kunnen worden gelegd met een overkapping die in verschillende ambitieniveaus is uitgewerkt. Knoopwaarde, plaatswaarde en belevingswaarde krijgen een kwaliteitssprong, met een meerwaarde voor de Campus, bewoners en het Openbaar Vervoer; zowel trein als bus. Diverse stakeholders zijn gevraagd mee te denken: Gemeente, Provincie, ProRail, Veolia/Arriva, BRENG, NS, de Campuspartners en bewoners. Lees verder

untitled-1

Bij station Amsterdam RAI vindt een integrale transformatie en uitbreiding van het OV-knooppunt plaats. Afgelopen jaar is het deel van het station voor de treinen in het kader van OV SAAL al uitgebreid met een transparante stationshal en een nieuwe perronoverkapping. Dit was de eerste stap in de realisatie van een totaal nieuwe stationshal. De kwaliteitssprong wordt nu doorgezet met de vernieuwing van het metro-deel van de hal en de fietsenstalling. Lees verder

station-doetinchem-architect-paul-vd-ree-architect-ilse-hartman-studiosk-movares-1

Station Doetinchem is na een periode van leegstand in 2017 nieuw leven ingeblazen. Het gebouw is verrijkt met een horecavoorziening en een transformatie van het interieur door studioSK, in opdracht van NS. Een aantrekkelijke wachtruimte met een grote koffietafel en een bijbehorende serie meubels van blank hout geeft het interieur een warme uitstraling. Het is er lichter, door de uitstraling van de nieuwe meubels. De sfeer en warmte van de houten meubels contrasteert met de oorspronkelijke materialen en kleuren. Ook is er een eigentijds openbaar toilet gerealiseerd, zorgvuldig ingepast in de structuur van het gebouw. Het is een verademing om te zien hoe fantastisch het gebouw weer gebruikt wordt door de mensen. Het succes is mede te danken aan de sympathieke manier waarop Alex&Sander als exploitant er ook écht een succes van maken. Architecten Paul van der Ree en Ilse Hartman van studioSK maakten het ontwerp in samenspraak met de gebruikers. Lees verder

topologisch-optimaliseren-ontworpen-door-architect-peter-heideman-studiosk-movares

Op de bouwbeurs zijn de tussenresultaten te zien van de 3D Betonprint Challenge prijsvraag waar studioSK/Movares  eind 2015 de 2e prijs gewonnen heeft met ESO-ffice; een 3D in beton geprinte draagconstructie voor een ‘bomenkantoor’, gegenereerd door software bij afdeling Dynamica aan de hand van vooraf geformuleerde parameters. Daardoor wordt alleen materiaal toegepast waar het noodzakelijk is. Lees verder

fotowedstrijd-december-1

Tot eind van deze week (t/m vrijdag 3 februari) zijn de prijswinnende foto´s van de fotowedstrijd ‘Adem Haarlem’ te bewonderen in de Refter en de kloostergangen van het Stadhuis aan de Grote Markt (ingang links naast het bordes, vervolgens via de binnentuin). Deze overzichtstentoonstelling is op werkdagen gratis toegankelijk van 9.00 tot 17.00 uur. De prachtige nachtopname van de Schoterbrug werd gemaakt door de heer Mantel uit Driehuis en won de 1ste prijs in december 2016. De brug werd in 2009 geopend en is ontworpen door studioSK. Lees verder

Loading