station Helmond

De doelstelling en ambitie was om met de kwaliteit van het nieuwe stationsplein een attractief magneetpunt toe te voegen aan de stad. Een gebied vol levendigheid, ontvangst, passage en verblijf met een groen karakter en een hoge publiekskwaliteit, waar de stad zich mee kan profileren. Door het stationsplein te definiëren als een ruimte aan beide zijden van het spoor neemt de ruimte dezelfde maat aan als de overige pleinen in de stad. Waar de andere drie pleinen een nadrukkelijke verblijfsfunctie hebben ligt het accent bij het stationsplein op beweging. De methode van studioSK, waarbij de stations-iconografie voor een belangrijk deel wordt bepaald door landschappelijke elementen is inmiddels succesvol gebleken in verschillende projecten. De stationsomgeving als totaal wordt daarbij de drager van de stationsidentiteit en stedelijke dynamiek. In opdracht van de gemeente Helmond, die het totale project financierde is het totale stationsgebied ontworpen door studioSK, in samenwerking met de stedebouwkundigen van de gemeente.

De gebouwde volumes op het plein maken er integraal onderdeel van uit door de keuze voor ronde, ovalen vormen. Deze vormen keren terug in de vormentaal van het plein. De vloeiende vormen en lijnen geven uitdrukking aan  het landschappelijke karakter van het plein en de vormen begeleiden op soepele en vanzelfsprekende manier de looplijnen en logistieke stromen in het gebied. Ook het groene dak op de gebouwen sluit aan bij de landschappelijke uitstraling, sfeer en publiekskwaliteit. Het soepel begeleiden van de routes resulteerde in een Zocheriaanse opzet met organische ’eilanden’ waarin zitelementen en bomen geïntegreerd zijn. In deze eigentijdse transformatie van Zocher worden de architectonische elementen ook opgenomen in het organische schema. Waar in de historie een helder onderscheid was tussen architectuur en landschap wordt het nu in één schema en vormentaal uitgewerkt. In het ensemble zijn de gebouwen volumes die net als de groene ziteilanden uit het plein omhoog rijzen. De twee glazen bouwvolumes ter weerszijden van de ruime passage onder het spoor zijn zo gepositioneerd dat er een subtiele symmetrie ontstaat met het effect van een ‘entreepoort’. Projectarchitect Paul van der Ree en stedenbouwkundige Ivo Bastiaansen van studioSK zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van zowel de gebouwen als de realisatie van het stationsplein van de stedelijke omgeving. Het kunstwerk ‘Hello Future’ op het plein is gemaakt door Inge en Martin Riebeek.

meerminder info


toonverberg info

station Helmond
station Helmond
station Helmond
station Helmond
station Helmond
station Helmond
station Helmond
station Helmond
station Helmond
station Helmond