Inrichtingsvoorstel plein Utrechtsestraat Amersfoort

StudioSK heeft in opdracht van de gemeente Amersfoort een ruimtelijke analyse uitgevoerd en een inrichtingsvoorstel gemaakt voor een klein pleintje in het stadscentrum van Amersfoort. In drie dagen hebben we de ruimtelijke situatie en problematiek in kaart gebracht en een oplossing uitgewerkt.

Zoals op vele locaties in Nederland is er op een pleintje in Amersfoort veel sprake van het wildparkeren van fietsen. Dit strookt niet met het nieuwe fietsbeleid wat de gemeente Amersfoort heeft opgesteld voor het centrum. Daarom vroeg de gemeente studioSK mee te denken over een mogelijke oplossing. Het voorstel moet het fietsparkeerprobleem oplossen én ruimtelijke kwaliteit toevoegen aan de ingang van het stadscentrum.

Door subtiele gebaren in het ontwerp worden fietsers gestuurd om hun fiets niet op het plein te zetten, maar in de daarvoor bedoelde fietsenstallingen. Dit wordt niet bereikt door het plaatsen van borden met regeltjes, maar door ruimtelijke ingrepen. Bijvoorbeeld door het deel wat is bedoeld als terras enigszins op te hogen en te omringen met zitelementen. Hierdoor voelt het terras als een belangrijk centraal punt op het plein waar je écht niet kan parkeren. Natuurlijk zorgen we ook voor extra fietsparkeerplaatsen.

De grote tijdsdruk in combinatie met het complexe stedelijke karakter van de locatie maakte dit project een grote uitdaging. Het mooie resultaat en een zeer tevreden opdrachtgever resulteren erin dat dit project erg interessant en inspirerend was om aan te werken!


Inrichtingsvoorstel plein Utrechtsestraat Amersfoort
Inrichtingsvoorstel plein Utrechtsestraat Amersfoort
Inrichtingsvoorstel plein Utrechtsestraat Amersfoort