Over ons

studioSK bestaat uit een team ervaren architecten en jong talent. In een creatieve werksfeer richten we ons op verfrissende ontwerpen en betrouwbare adviezen. We realiseren gezamenlijke ambities en staan voor architectonische kwaliteit en een duurzame samenleving. We doen dit door te focussen op publiekskwaliteit en een zorgvuldige inpassing in de context. Al onze ontwerpen tonen de ambitie voor samenhang in alle schaalniveaus en architectonische uitstraling. Locale kwaliteit, de genius loci vormt de basis voor een karakteristieke en integrale vormgeving. Zo krijgen ook complexe opgaven een ‘couleur locale’ en een specifiek, gebiedseigen concept. Recente projecten illustreren hoe onze architectuur een katalysator is voor stedelijke kwaliteit en vitaliteit.

Over ons

Een open houding, heldere communicatie en teamwerk zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Een open houding, heldere communicatie en teamwerk zijn kenmerkend voor onze werkwijze. De ontwerpers van studioSK zijn teamspelers die opereren in een netwerk van professionals. We hebben plezier in het managen van creatieve, multidisciplinaire processen. Daarbij hebben we het vermogen om complexiteit te regisseren en streven we naar eenvoud. We zijn kritisch over de vraagstelling en onszelf; we zijn ons bewust van de impact van onze ontwerpen op de omgeving en een groot publiek. Door het publieke karakter van onze projecten hebben de ontwerpers van studioSK veel ervaring met communicatie, inspraak en betrokkenheid van belanghebbenden. Cross-overs met constructeurs, kunstenaars en designers vormen een verrijking van ons werkveld.

Wat betreft innovatieve contractvormen hebben we een voorsprong ten opzichte van veel andere bureaus. We werken zowel aan opdrachtgeverzijde als aan aannemerskant. studioSK heeft daar al vele jaren ervaring mee en weet in elke contractformule architectonische kwaliteit te regisseren en vast te leggen in heldere spelregels en concepten. studioSK is de architectuurstudio van ingenieursbureau Movares. Voor het uitwerken van BIM projecten kunnen we dus gebruik maken van alle disciplines onder een dak. Onze architecten zijn gewend om multidisciplinair te werken en verbindingen te leggen. Laagdrempelig kunnen we aanvullend advies en engineering inbrengen van disciplines uit het ingenieursbureau.