stationsomgeving Goes

De gelijkvloerse spoorwegovergang in de van Hertumweg was de belangrijkste verbinding tussen de wijken ten zuiden van het spoor en het centrum aan de noordzijde. De Van Hertumweg raakt direct aan het station en de stationsomgeving waardoor gemeente Goes ook kansen zag voor verbetering van de stationsomgeving. Na een globale studie naar mogelijkheden voor het realiseren van een ongelijkvloerse onderdoorgang kreeg studioSK de vraag om een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de gehele stationsomgeving en vormgevingsdocumenten voor de tunnel als onderdeel van een overdrachtsdossier.

Nieuwe stationsentree

Doordat de ligging van de nieuwe onderdoorgang het station en het perron raakt, ontstond de mogelijkheid de stationsentree aan de zuidzijde te vernieuwen met een plein met verblijfskwaliteit en het situeren van nieuwe bebouwing direct rondom het plein. Daarvoor moest het stedenbouwkundig plan worden aangepast en kon de routing vanuit de onderdoorgang voor fietsers veel logischer worden ingericht.

Beeldkwaliteitsplan

studioSK stelde voor de ruime stationsomgeving een beeldkwaliteitsplan op en destileerde daaruit een tweetal vormgevingsdocumenten. Voor de vormgeving van de onderdoorgang Terwellegang, aanbesteed via TunnelAlliantie door ProRail, en de openbare ruimte, aan te besteden door de gemeente zelf. De impact van de nieuwe onderdoorgang en de daarmee gepaard gaande kosten leidde tot heroverweging van het stedenbouwkundig plan. Via een analyse van het knooppunt kon een structuur worden opgesteld met een nieuwe routing voor fietsers en voetgangers en een nieuw stationsplein aan de noordzijde.

Samen met de gemeente stelde studioSK een overdrachtsdossier op inclusief nadere uitwerking van het ontwerp. We ondersteunde de gemeente bij diverse spoortechnische en constructieve vragen voor het spoorproject Goes waar de onderdoorgang deel van uitmaakt. Ook visualiseerde we de gehele stationsomgeving.

De nieuwe onderdoorgang Terwellegang is in 2020 opgeleverd.

meerminder info


toonverberg info

stationsomgeving Goes
stationsomgeving Goes
stationsomgeving Goes
stationsomgeving Goes
stationsomgeving Goes
stationsomgeving Goes