Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof

StudioSK heeft ontwerpen gemaakt voor de inpassing van de tramlijn in de openbare ruimte, waaronder het hoogwaardige en voetgangersvriendelijke publieksgebied van de universiteitswijk. Het  civiele ontwerp diende slechts als verificatie voor de aan de aannemer te stellen eisen. Daarom is de hele openbare ruimte schaal 1:200 uitgewerkt en zijn alle onderdelen weergegeven in hun werkelijke maat i.p.v. als symbool. Deze tekeningen zorgden ervoor dat stakeholders voldoende vertrouwen kregen in de beeldvorming.  Bij de haltes is techniek met vormgeving verbonden door een opvallende innovatieve feature. De technische schakelkasten op de haltes zullen oplichten als de tram in aantocht is, dat draagt bij aan de veiligheid. Voor het ontwerp ervan en de bovenleidingsmasten is een kunstenaar ingeschakeld.

Eindhalte van de Uithoflijn is P+R De Uithof, een ontwerp van studioSK i.s.m. KCAP architects, gerealiseerd in opdracht van gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht. Het transferium is gesitueerd in de oksel van de A28 en A27. De naadloze integratie van OV, parkeergarage en hoogwaardige openbare ruimte maken dit transferium tot een nieuw archetype in het landschap van ‘infratectuur’. Parkeergarage, OV halte en openbare ruimte zijn programmatisch in elkaar geschoven en vloeien op logische wijze in elkaar over. Zo is een compacte en veilige overstap gecreëerd en is schaarse ruimte in de campus vrijgespeeld via intensief ruimtegebruik. Publiekskwaliteit is gecreëerd door de centrale patio, die daglicht brengt op alle verdiepingen. Het plein, waarin bomen geplaatst zijn, zorgt voor heldere oriëntatie en is onder het gebouw uit geschoven. Het legt een verbinding met het omringende maaiveld, met groene bermen en water.  Het is letterlijk vormgegeven als een eiland van okerkleurig beton, omgeven door een brede hardstenen band en comfortabel ingericht met bankjes van gepolijst beton. Een deel van het eiland ligt buiten de contour van het gebouw aan de zonzijde. Het eiland grenst daar aan parkachtig gebied waarin straks gebouwen zullen verschijnen en de plafonds van het gebouw zijn voorzien van een bladmotief. Aan de rand van het gebouw zijn klimwanden gesitueerd, die als onderdeel van het sportcentrum ernaast extra verblijfskarakter aan de plek geven. Het ontwerp van de openbare ruimte is van de hand van ontwerpers Ruud Koch en Ivo Bastiaansen van studioSK.

meerminder info


toonverberg info

Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof
Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof
Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof
Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof
Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof
Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof
Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof
Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof
Uithoflijn & Transferium P+R De Uithof