Station Veenendaal Centrum

Brandpunt voor ontwikkeling

StudioSK heeft in samenwerking met de Gemeente Veenendaal een drietal kansrijke toekomstscenario’s opgesteld voor het stationsgebied. Na een analyse en ontwerpend onderzoek naar de verdichtingsopgave en de verkeersmodaliteiten rondom het station is gekeken naar wat verminderen van doorgaand autoverkeer voor de bereikbaarheid van Veenendaal betekent. De analyse is uitgevoerd aan de hand van het Integraal Handelingsperspectief, zoals ontwikkeld vanuit de Rijksoverheid. Op basis daarvan hebben we het integraal functioneren van de huidige en toekomstige OV-knoop in zijn omgeving onderzocht.

Het station ligt in het brandpunt van een omvangrijke verstedelijkingsopgave van de gemeente Veenendaal en niet in het huidige centrum van Veenendaal, zoals de naam doet vermoeden. De gemeente heeft een forse woningbouwopgave tot wel 4.000 woningen: dé reden om met een frisse nieuwe blik naar het stationsgebied te kijken. De stedelijke ambities zullen dan wel aan de mobiliteitstransitie gekoppeld moeten worden. Als de rol en vooral de ruimtelijke impact van de auto voor de binnenstedelijke mobiliteit kan worden verkleind, ontstaat meer ruimte voor de fietser, de voetganger, OV en groen.

Uiteindelijk is er door de gemeente gekozen voor het meest ambitieuze toekomstbeeld, omdat een toekomstbestendig station middenin een forse verstedelijkingsopgave vraagt om majeure ingrepen en een lange termijn perspectief. In dit scenario geven we het station ruimte; ruimte om te verblijven, te ontmoeten, duurzaam te verplaatsen en als gezonde leefomgeving. Vanuit de basisgedachte het terugdringen van de toegankelijkheid van de auto rondom het station een betekenisvolle verblijfsplek in de stad kan ontstaan. Daarin staan een comfortabele overstap bus-trein en het stimuleren van actieve mobiliteit centraal. Daar waar eerder de autostructuren een barrière vormden in het stationsgebied, bestaat nu de mogelijkheid ’t Goeie Spoor en de Kerkewijk af te waarderen en te transformeren naar een attractieve openbare ruimte. Doordat de autobarrières verdwijnen wordt het mogelijk fijnmazigere voetgangersoversteken aan te bieden. Daarnaast is er ruimte voor attractief groen, waarvan echt gebruik gemaakt word en dat een onderdeel is van de groenstructuren in de stad. Kortom: een uitgelezen kans om het station en het centrum op een attractieve manier met elkaar te verbinden en het centrum een nieuwe en hoogwaardige entree te geven vanuit het stationsgebied.

meerminder info


toonverberg info

Station Veenendaal Centrum
Station Veenendaal Centrum
Station Veenendaal Centrum
Station Veenendaal Centrum