transformaties & erfgoed

In het streven naar een circulaire economie wordt het transformeren en uitbreiden van gebouwen en civiele kunstwerken steeds relevanter. studioSK heeft veel ervaring op het gebied van herbestemming en revitalisering van cultureel erfgoed. Actueel is de transformatie van jong historisch erfgoed, zie hiervoor ook onze Golden Classics. We hebben een breed oeuvre aan projecten waarbij erfgoedobjecten zijn getransformeerd tot moderne programma’s. Architecten van studioSK gaan graag de uitdaging aan om historische gebouwen op respectvolle wijze nieuw leven in te blazen.

Publiekskwaliteit staat bij studioSK voorop als het gaat om het ontwerpen van interieurs. In multifunctionele gebouwen zoals broedplaatsen en kantoorcomplexen dient zorgvuldig de balans te worden gezocht tussen de behoeftes en wensen van de verschillende gebruikers. Waar sommigen liever een stilteplek opzoeken om te concentreren, werken anderen bij voorkeur in reuring. Binnen bestaande gebouwen plaats bieden aan deze diversiteit en flexibiliteit in interieurs vraagt een zorgvuldige detaillering en creatief materiaalgebruik. studioSK heeft de kennis in huis om van innovatieve interieurconcepten tot slimme en praktische inpassingsoplossingen te komen.

Binnen het ontwerpproces vormt cultuurhistorisch onderzoek de basis van de transformatie. Dit onderzoek bestaat uit bouwhistorische verkenningen of waardestellingen. Hieruit volgen criteria op basis waarvan we ontwerpkeuzes maken. We kennen nieuwe functies toe aan een gebouw of ruimte en herorganiseren de logistieke stromen. Vanuit duurzaamheidsambities, beschouwen we alternatieven voor energieopwekking, door bijvoorbeeld een zorgvuldige inpassing van zonnepanelen. Dit doen we altijd in eenheid met de bestaande architectonische kwaliteiten van het erfgoedobject, en in overleg met alle betrokken partijen. Specifiek voor stationsarchitectuur is een selectie gemaakt van waardevolle stations, vastgelegd in ‘De Collectie’ door Bureau Spoorbouwmeester. studioSK is actueel betrokken bij ontwikkelvoorstellen van een aantal hiervan, zoals Amsterdam Centraal en Amstel, Doetinchem, Nijmegen, Groningen en Leeuwarden.

studioSK heeft oog voor een goede prijs-kwaliteit verhouding, duurzaam materiaalgebruik en beheer. Ook hebben wij de expertise het krachtenspel te organiseren waarin diverse stakeholders en belanghebbenden betrokken zijn. Via co-creatie en participatie integreren we uiteenlopende meningen en belangen in onze ontwerpen. Onze kracht ligt in samenwerking, vertrouwen en proceservaring. Ervaring met efficiënt werken op basis van vertrouwen is bij ons opgebouwd in projecten met innovatieve contractvormen, zoals Design & Construct. Naast de vele ontwikkelvoorstellen voor stations uit de ‘De Collectie’ heeft onze ook geleid tot de succesvolle transformatie van het KIT (Koninklijk Instituur voor de Tropen) in Amsterdam.

meerminder info

toonverberg info

Loading