Koninklijk Instituut voor de Tropen

Voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) werken we op moment aan diverse opgaven. De transformatie van het souterrain, diverse pantry's, studies naar de ontwikkelmogelijkheden van nu nog onbenutte ruimten en diverse interieuradviezen voor dit grote Rijksmonumentale gebouw.

Gezien de omvang van het gebouw is er in de loop der jaren veel aangepast. Dit is vaak projectgewijs gedaan, waardoor er weinig samenhang is tussen de verschillende projecten. De komende jaren zal het KIT de nodige veranderingen ondergaan. We streven er daarom naar om met de verschillende ingrepen geleidelijk aan meer samenhang in het gebouw aan te brengen.

Pantry's en sanitaire ruimten
Het ontwerp voor deze twee functionele ruimten zijn daar een goed voorbeeld van. In de loop van de tijd zullen ze allemaal geleidelijk aan gerenoveerd worden. We hebben hier een eenduidig ontwerp voor gemaakt. Het ontwerp doet principe uitspraken over vormgeving, kleurgebruik, materialen, etc. Aangezien alle ruimten van elkaar verschillen zullen ze, door het hanteren van dezelfde ontwerpprincipes toch veel overeenkomsten hebben. Op deze manier dragen ook deze relatief kleine ruimten bij aan de totale samenhang en beleving van het gebouw.

Impact Hub Amsterdam
De Impact Hub Amsterdam (IHA) heeft begin 2017 haar intrede gedaan in een groot deel van het souterrain. In dit deel van het gebouw waren eerst een grote werkplaats, kantoren en lege ruimten gesitueerd. Hiervoor hebben we een ontwerp voor het monumentale casco gemaakt, rekening houdend met de wensen van de IHA. De aanpassingen die we hebben gedaan worden nu als vanzelfsprekend ervaren, hetgeen ons doel was. We hebben monumentale bogen weer geopend, de mestelwerk bogen weer zichtbaar gemaakt, vlakke deuren vervangen door goed gemaakte paneeldeuren (die nu als standaard gelden), een monumentale muur schoon gemaakt zodat de geschiedenis weer afleesbaar is en zijn ramen zodanig aangepast dat er doorgangen richting de binnentuin zijn ontstaan.

KIT medewerkers
Het tweede deel van het souterrain is op dit moment volop in aanbouw. In dit deel zullen in principe de medewerkers van het KIT worden ondergebracht. Dit deel zal bestaan uit kantoren, vergaderruimte, een professionele keuken en ontmoetingsruimten. De twee ontmoetingsruimten zullen voor mensen uit het gehele gebouw beschikbaar komen. Deze ruimten bevinden zich onder de Mauritszaal en de Marmerenzaal. Ook hier zullen we weggevallen monumentale waarden weer zoveel mogelijk terugbrengen. Plafonds worden verwijderd, monumentale bogen worden geopend, metselwerk wordt schoon gemaakt en er worden een aantal grote puien vervangen door puien die meer recht doen aan het monument.

Voor dit project werken we in ontwerp- en bouwteam verband samen. Het ontwerpteam bestaat uit Draaijer & Partners, studioSK en S2H ingenieurs. Het bouwteam bestaat uit dezelfde partijen aangevuld met Aannemer ATOP uit Waalwijk, Staal Dekker en Ronday installateurs voor de E-installaties en Limpid Blue voor de W-installaties.

 

 

meerminder info


toonverberg info

Koninklijk Instituut voor de Tropen
entree in oorspronkelijke staat teruggebracht
Doorkijkje
Pantry eerste verdieping
Bogen geopend en ramen hersteld
De nieuwe 'standaard' deur vervangt op termijn alle gesloten sandwichdeuren
Meeting room Impact Hub Amsterdam in voormalige werkplaats
Boardroom Impacthub Amsterdam
Monumentale deuren teruggebracht en historie van monumentale muur afleesbaar gemaakt
Zitje onder voorheen dichtgezette trappartij