station Apeldoorn

Respect voor de historie, logistiek en publieke ruimte zijn de sleutels tot succes bij de binnenstedelijke vernieuwing in Apeldoorn. Er is een perfecte balans bereikt bij de transformatie van het monumentale gebouw van station Apeldoorn. Met behoud van cultureel historisch erfgoed is bij de herontwikkeling een nieuw functioneel programma toegevoegd.

 

Binnen de gestelde ambitie en kaders van de stedenbouwkundige masterplan is een project gerealiseerd waarbij er geen duidelijk grenzen zijn tussen de klassieke disciplines, zoals architectuur, techniek, stedenbouw en landschap. Met een integrale aanpak van het project en samenwerking met de ontwerpers van aangrenzende projecten is een samenhangend ruimtelijk beeld met de omgeving gecreëerd. Er is een perfecte balans bereikt tussen openbare ruimte, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en cultureel historisch erfgoed. Projectarchitect vanuit studioSK is Paul van der Ree.

Allure en publiekskwaliteit

Uniek in Nederland is de situatie waarbij nieuw vastgoed niet pal langs het spoor gebouwd is, maar in een ruime cirkel er omheen. Er is een prachtige buitenruimte gecreëerd, een stationsplein dat zijn gelijke in Nederland niet kent. Het ademt een haast zuidelijke sfeer en doet denken aan het bekende Italiaanse plein in Siena. Deze centrale plek in de stad komt volledig tot leven door de grote hoeveelheid voetgangers en fietsers die op het plein passeren en er verpozen. Het plein staat vol bomen en zodra je de trein uitkomt, komt de Veluwe je tegemoet. Deze groene oase en autoluwe omgeving creëert een koelteplek en een aangename rust.

Voorbeeldproject stedelijke herstructurering

Het thema is niet de ruimte vullen, maar ruimte creëren. Gecombineerd met aangename verlichting, daglichttoetreding en toepassing van kunst in de openbare ruimte is de ambiance en verblijfskwaliteit van een haast on-Hollands niveau. De nieuwe stationsomgeving in Apeldoorn is een aansprekend project geworden en een succes bij de bevolking. Een voorbeeld voor gerealiseerde ambitie, een duurzame investering met een voorbeeldfunctie en een positief effect op de city-marketing van de stad. Respect voor de historie, voor de publieke ruimte in de stad en die van de samenwerkende partijen onderling heeft zich bewezen als sleutel tot succes voor deze binnenstedelijke vernieuwing in Apeldoorn.

intensief ruimtegebruik

In Apeldoorn is geïnvesteerd in ondergrondse oplossingen en intensief ruimtegebruik om  een kwalitatief hoogwaardig stationsgebied te kunnen realiseren. Door een extra logistieke laag met een fietsenstalling en een interwijkverbinding onder de grond is het bovengronds mogelijk gemaakt de monumentale waarde van het gebouw in volle glorie te herstellen. Op basis van een door studioSK verricht bouwhistorisch onderzoek, is het gebouw teruggebracht naar de oorspronkelijk staat en ziet er weer net zo uit als in 1876. Ze vervult weer met trots de functie van icoon in de zichtas van de stationsstraat. De nieuwe ondergrondse bouwlaag vormt een sokkel voor het monumentale stationsgebouw, dat na restauratie een stedelijke functie heeft gekregen. De wand van de sokkel aan de pleinzijde is voorzien van duizenden ledjes waarop de stuifduinen van de Veluwe zijn verbeeld in het lichtkunstwerk ‘Reizend zand’ van Giny Vos.

meerminder info


toonverberg info

station Apeldoorn
station Apeldoorn
station Apeldoorn
station Apeldoorn
station Apeldoorn
station Apeldoorn
station Apeldoorn