servicegebouwen

Servicegebouwen ondersteunen het functioneren van infrastructuur of energievoorziening. Het zijn vaak mysterieuze bouwwerken in een stad of landschap, zonder direct herkenbare functie. studioSK legt bij dergelijke bouwwerken de focus op een sterk beeldende kracht, met een knipoog naar techniek en context. Door een sterke identiteit te creëren wordt een anoniem karakter voorkomen. Een sterke beeldtaal zorgt voor ruimtelijke kwaliteit en ook vaak voor draagvlak bij omwonenden. Graffiti wordt ontmoedigd door onze aandacht voor beheeraspecten, zorgvuldige detaillering en een duurzame materiaalkeuze. Daarbij werken we vaak ook met groen en beplanting. Dat zorgt voor een positieve waardering bij het publiek en bespaart beheerkosten.

Tegelijk is er de uitdaging om servicegebouwen slim te organiseren. Logistiek en veiligheid liggen bij ons altijd aan de basis van het ontwerp. Kennis van de optimale werking van logistieke processen en een fascinatie voor techniek komen er integraal in tot uitdrukking. Tijdens de ontwerpfase testen we veiligheid en functionele indeling aan de hand van 3D-computersimulaties.

Trots zijn opdrachtgevers en de ontwerpers van studioSK wanneer de techniek van een gebouw optimaal functioneert, esthetisch duurzaam is en de verbeeldingskracht van het mysterie in de architectuur tot uitdrukking komt. Dit leidt tot breed gewaardeerde projecten en bouwwerken met een uniek karakter.

meerminder info

toonverberg info

Loading