Bediencentrale Den Haag

De nieuwe bediencentrale wordt meer dan alleen een baken voor de scheepvaart. Vanaf de ‘stuurhut’ op het Noordelijk Havenhoofd bewaken medewerkers voortaan ook de nieuwe Victory Boogie Woogietunnel van de Rotterdamsebaan.

De bediencentrale komt op de plek te staan van zijn voorganger, de verouderde ‘Semafoor’ uit 1953. Hiervandaan hielden de medewerkers decennia lang schepen, bruggen, tunnels en pollers in Den Haag in de gaten. Maar door de extra taken voor de Victory Boogie Woogietunnel past deze post niet langer in het huidige jasje.

Nautisch ontwerp

studioSK heeft samen met VANDELUNE de nieuwe bediencentrale ontworpen. De maritieme functie van het gebouw is hierbij als uitgangspunt genomen. Het gebouw aan de havenmond bestaat uit een sokkel met daar bovenop een uitkragend ‘schip’. De bediencentrale heeft een sterke oriëntatie naar de zee en haven wat ervoor zorgt dat het ontwerp uitbeeld wat er zich binnen afspeelt.

De locatie heeft een bijzonder karakter. De bediencentrale ligt namelijk op de scheidingslijn van de recreatieve boulevard en de lager gelegen vissershaven met een industrieel karakter. Dit vraagt om een specifieke gebouwtypologie die deze twee werelden verenigd. Aan de werkkade is het gebouw robuust en meer gesloten, aan de boulevard licht en open. Hier vinden ook oud-vissers als vanouds onderdak. Zij krijgen een speciaal plekje waar ze kunnen blijven samenkomen.

Door de sokkel kleiner te houden blijven de zichtlijnen vanaf de boulevard intact. Het schip is zoveel mogelijk richting zee getrokken, zodat de medewerkers vanuit het gebouw goed en vrij uitzicht hebben om de schepen in de gaten te kunnen houden.

De werkzaamheden in het gebouw gaan 24 uur per dag door. Medewerkers kunnen onder het gebouw parkeren om de boulevard vrij van voertuigen te houden. De ingang van de garage bevind zich op kadeniveau en de parkeergarage is daardoor niet zichtbaar vanaf de boulevard.

Robuust materiaalgebruik

De materialisatie en detaillering versterken het robuuste karakter van het gebouw. Door eenduidig materiaalgebruik ontstaat er een stoer karakteristiek pand dat recht doet aan de schaal en sfeer van deze locatie.

Het heftige zeeklimaat legt beperkingen op voor de materialen die kunnen worden gebruikt. Voor de gevel van het schip is geanodiseerd aluminium gekozen. Een materiaal dat goed tegen zout kan. Dit materiaal heeft studioSK bijvoorbeeld ook toegepast in de zoutloodsen van Rijkswaterstaat.

De sokkel van het gebouw bestaat uit baksteen met natuurlijke tinten om aan te sluiten bij de kleuren van de zee en het zand. De tweedeling in materialen is gekozen om de eenduidigheid van de sokkel en het schip te versterken.

Duurzaam

De nieuwe bediencentrale voldoet aan de laatste criteria ten aanzien van duurzaamheid. De warmte van de servers in het gebouw wordt ingezet voor het verwarmen van kantoorruimten. Voor het zonlicht hebben de ontwerpers een optimale mix gevonden in het benodigde zicht naar buiten, een overstek in het dak en de toepassing van zonwerend glas. Daarbij wordt op het dak energie opgewekt.

Integraal

De bediencentrale is interdisciplinair ontworpen. Het architectonisch, constructief en installatietechnisch ontwerp zijn integraal vormgegeven wat het gebouw een duidelijk afleesbaar geheel maakt.  Hierdoor is een zo optimaal mogelijk ontwerp voor deze functie op deze locatie ontstaan.

Niet alleen op deze locatie gaat er de komende jaren iets veranderen. De hele omgeving ondergaat een transformatie. Die ontwikkelingen versterken een aantrekkelijke recreatieve openbare ruimte op de boulevard.

Zo is het naastgelegen hotel inmiddels opgeleverd Net als de bediencentrale heeft ook het hotel met zijn zeilvormige gevel een nautische uitstraling, waardoor er een twee-eenheid op de kop van de boulevard ontstaat.

Bij oplevering vormt het gebouw letterlijk het sluitstuk van de boulevard.

meerminder info


toonverberg info

Bediencentrale Den Haag
Bediencentrale Den Haag
Bediencentrale Den Haag