mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Samen met landschapsontwerpers Bosch Slabbers ontwikkelde studioSK een integraal ruimtelijk ontwerp en een architectonische visie op de gebouwopgaven van het nieuwe sluiscomplex in Terneuzen. Het huidige sluizencomplex Terneuzen vormt tenslotte een knelpunt voor de vele passerende binnenvaart- en zeeschepen. In 2012 besloten Vlaanderen en Nederland daarom tot de voorbereiding van de bouw van een nieuwe, grotere sluis. De aanbiedingsontwerpen zijn uitgewerkt tot het niveau van Voorontwerp.

Het complex vormt een beeldbepalende groene entree voor de stad Terneuzen met recreatieve waarde. Typerend voor de locatie is het ritme van het getij, het komen en gaan van schepen, het vullen en spuien van de sluiskolken en de stroom passanten. Ook het openen en sluiten van de bruggen vormt in het landschap een ‘choreografie’. Deze dynamiek van de locatie is verbeeld in het ontwerp van het bediengebouw.

De basisstructuur van het gebouw is gebaseerd op het grid uit de familie van bestaande techniekgebouwen op het complex. In plaats van statisch is het nieuwe gebouw echter eigentijds en dynamisch. Geprefabriceerde gevelelementen worden over de volledige hoogte van het gebouw onafhankelijk van de draagstructuur geplaatst. Hierdoor ontstaat een gelaagdheid en beweging die gerelateerd is aan de choreografie waarmee de schepen zich door de sluis bewegen. Deze ingreep geeft het gebouw een modern karakter en creëert zo een betekenisvol landmark. Programmatisch kent het multifunctionele bediengebouw een vijftal verschillende gebruikers, elk met de security-eisen niet alleen naar de omringende omgeving, maar ook ten opzichte van elkaar. Het gebouw heeft op het groendak een areaal zonnepanelen. Deze zorgen voor een energieneutraal gebouw maar leveren ook een bijdrage aan het energieneutraal functioneren van het hele sluiscomplex. Het gebouw is voorzien van een groendak in combinatie met PV-cellen wat zorgt voor een toename van de effectiviteit van de PV-panelen van circa 30%. Al deze aspecten dragen bij aan een comfortabel en duurzaam gebouw van hoge kwaliteit, dat goed in de omgeving past en dit minimaal verstoort.

meerminder info


toonverberg info

mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen
mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen
mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen
mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen
mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen
mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen
mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen
mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen
mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen
mixed-use gebouw Nieuwe Sluis Terneuzen