Zoutsteunpunten Rijkswaterstaat

De zoutsteunpunten die wij voor Rijkswaterstaat hebben ontworpen zijn volledig integraal door een multidisciplinair team, met nauwe betrokkenheid van de opdrachtgever en met de laatste 3D/BIM software ontworpen. Tijdens het ontwerpproces zaten bouwkundige, installateur, constructeur en architect in een ruimte, waardoor er een optimaal ontwerp binnen budget is ontstaan.

Rijkswaterstaat heeft tot doel zichtbaar te zijn in de regio. De rijksbrede huisstijl draagt bij aan de herkenbaarheid van RWS voor bewoners en passanten. Vanuit deze gedachte hebben we het eerste zoutsteunpunt ontworpen. Omdat ons ontwerp tot de verbeelding sprak heeft RWS het daarna als basis voor toekomstige steunpunten aangenomen.

Het zoutstrooiproces is ruimtelijk de belangrijkste functie van deze gebouwen. Betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid van het strooien zijn zeer belangrijk. Het ontwerp van de logistieke bewegingen en de opzet van de gebouwen zelf is gebaseerd op praktijkervaring van de gebruikers. Met een simulatie, die in overleg met mensen van RWS uit de regio is ontwikkeld, hebben we de logistiek van het gebouw optimaal ontworpen.

We hebben veel aandacht aan maatvoering en materialisatie besteed, vanwege het bijzondere zoute klimaat. Door een eenduidige maatvoering toe te passen kan het gehele gebouw bijna worden geprefabriceerd, zodat de bouwtijd wordt verkort en er minder handelingen op locatie nodig zijn. Deze ontwerpmethode, in combinatie met het materiaalgebruik zorgt voor een duurzaam gebouw. De steunpunten bestaan uit duurzame materialen zoals houten spanten en recyclebaar beton. Regenwater wordt opgevangen voor hergebruik.

Een aantal steunpunten zal met een zonnecellendak worden uitgevoerd. Dit zorgt er niet alleen voor dat de gebouwen energieneutraal kunnen zijn, maar soms ook 'plus op de meter'. De EPC waarde van deze gebouwen is -2, dat betekend dat het gebouw meer energie opwekt dan het gebruikt. Buurtbewoners uit een bepaald postcode gebied worden in staat gesteld om direct stroom van de steunpunten af te nemen.

meerminder info

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

toonverberg info

Zoutsteunpunten Rijkswaterstaat
Zoutsteunpunten Rijkswaterstaat
Zoutsteunpunten Rijkswaterstaat
Zoutsteunpunten Rijkswaterstaat
Zoutsteunpunten Rijkswaterstaat
Zoutsteunpunten Rijkswaterstaat
Zoutsteunpunten Rijkswaterstaat
Zoutsteunpunten Rijkswaterstaat