uitvoeringskantoor Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer staat voor beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten en een excellente publieke organisatie zijn. Dit is dan ook precies waar het tenderontwerp van het nieuwe uitvoeringskantoor aan de Oostvaardersplassen van studioSK over gaat. Het gebouw is energieneutraal, sociaal duurzaam , toekomstvast en er wordt op een duurzame manier gebruik gemaakt van een bestaande fundering en van lokaal geproduceerd hout. Dit resultaat geeft ook uitdrukking aan de organisatie. Het is een karakteristieke plek om te werken en ontmoeten in een positieve, publieksvriendelijke omgeving. Het gebouw vormt een baken voor de bezoeker en werknemers van Staatsbosbeheer. Een licht gebouw voor de omgeving, de gebruiker en licht qua bouw. Het Light House.


een glazen gebouw welke vormgegeven is als een stoere industriƫle werkschuur
de kantoren zijn ondergebracht in thermisch afgesloten houten kubussen
een interactieve gevel, passieve zonne-energie wordt benut en energievraag en daarmee installaties worden gereduceerd