tunnelgebouwen Drontermeer

Op 30 januari 2007 gaf toenmalig minster van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, bij het Drontermeer het startsein voor de bouw van de Hanzelijn. De tunnelgebouwen Drontermeer, bijzondere constructies van gepigmenteerd beton en cortenstaal, waren dan ook de eerst opgeleverde onderdelen van deze nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle.

De locatie was van grote invloed op de vormgeving van het project. Aan de westzijde doorsnijdt het tracé het Revebos. Om te voorkomen dat het bos voorgoed in twee delen zou worden opgeknipt, is het gebouw aan de westzijde zo lang en smal mogelijk gemaakt. Hierdoor kon een zo breed mogelijke faunapassage tussen de tunnelmond en het gebouw worden gerealiseerd. Het gebouw dient door zijn afmetingen als beschutting en goede geleiding voor de passerende dieren. Aan de oostzijde van het Drontermeer staat een kleinere variant van het gebouw in het open landschap van de oude polder Dronthen.

Het ontwerp voor deze servicegebouwen bestaat uit drie hoge wanden met daar doorheen geschoven een roodbruin volume met daarin vele installaties. De hoge wanden van schoonbeton zijn een verlengstuk van de tunnelwanden, waardoor ze bovengronds zichtbaar worden. De horizontale roodbruine volumes reageren meer op het landschap, waardoor ze de techniek van de Hanzelijn met het landschap verbinden. De roodbruine kleur sluit tevens goed aan bij de naburige boerderijen met hun grote dakvlakken.

In de roodbruine volumes zijn zones van cortenstaal opgenomen. Deze zones geven de gebouwen schaal en een technische uitstraling. De zones zijn bovendien bedacht vanuit de ervaring dat tot het laatste moment in de bouw iets kan veranderen. Ze maken het mogelijk om tot in een laat stadium aanpassingen te doen in de gewenste rooster- en deuropeningen, zonder dat het ontwerp wordt aangetast.

meerminder info

Opdrachtgever
ProRail

Aannemer
Ballast Nedam

toonverberg info

tunnelgebouwen Drontermeer
tunnelgebouwen Drontermeer
tunnelgebouwen Drontermeer
tunnelgebouwen Drontermeer
tunnelgebouwen Drontermeer
tunnelgebouwen Drontermeer