energietransitie & techniekgebouwen

Service- en techniekgebouwen ondersteunen het veilig en betrouwbaar functioneren van infrastructuur, energievoorzieningen en de leefomgeving. Het zijn vaak bijzondere gebouwen met een multifunctioneel programma in een stad of landschap.

studioSK legt bij dergelijke bouwwerken de focus op een sterk beeldende kracht met een knipoog naar techniek en context. Door een eigen identiteit te creƫren wordt een anoniem karakter voorkomen. Een sprekende beeldtaal zorgt voor ruimtelijke kwaliteit en voor draagvlak bij omwonenden. Graffiti wordt ontmoedigd door onze aandacht voor beheeraspecten, zorgvuldige detaillering en een duurzame materiaalkeuze. Daarbij werken we vaak met groen en beplanting. Dat zorgt voor een positieve waardering bij het publiek en bespaart beheerkosten.

Het is een uitdaging om service- en techniekgebouwen slim te organiseren. Logistiek en veiligheid liggen bij ons altijd aan de basis van het ontwerp. Kennis van de optimale werking van logistieke processen en We ontwerpen altijd in BIM en aan de hand van 3D-computersimulaties. Zo vormde de simulatie van voertuigbewegingen de basis van het ontwerp van de wegensteunpunten van Rijkswaterstaat en de terreinindeling van de incidentenbestrijdingspost van ProRail.

Trots zijn opdrachtgevers en de ontwerpers van studioSK wanneer de techniek en het programma optimaal functioneren in een comfortabel en duurzaam gebouw. De architectuur van de ontwerpen geeft uitdrukking aan de geest van de plek en de functie van het gebouw. Dit leidt tot breed gewaardeerde projecten en bouwwerken met een uniek karakter. Zoals de Bediencentrale in Scheveningen, De VL- en incidentenbestrijdingspost in Barendrecht en de techniekgebouwen van de Uithoflijn.

meerminder info

toonverberg info

Loading