landschap & ecologie

Ons diverse Nederlandse landschap is continu in verandering. De snelle verstedelijking en beperkt beschikbare ruimte zet steeds meer druk op onze steden en buitengebieden. Om de omgeving toekomstbestendig vorm te geven zijn richtinggevende, integrale visies met thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid en natuurinclusiviteit belangrijker dan ooit tevoren.

Een slimme en integrale verbinding van stedelijke en landschappelijke gebieden draagt bij aan een gezonde en toekomstbestendige omgeving. studioSK ontwerpt aan het verbinden van landschappen op regionaal en lokaal schaalniveau. Door middel van integrale inpassingen van infrastructuur verbinden wij stad, landschap en natuur met elkaar. Een goed voorbeeld van een dergelijke verbinding is het Landschapsplan A58 en ecoduct Treeker Wissel.Met onze multidisciplinaire aanpak (landschappelijke analyses, heldere visies, scherpe ontwerpen, integraal advies, slimme oplossingen, strategieën en technische uitwerkingen) draagt studioSK bij aan een toekomstbestendige, gezonde leefomgeving.

Daarnaast werken we aan de analyse, ontwerp & inpassing van (techniek)gebouwen, transferia, bedrijfsterreinen, parkzones, spooromgevingen en ontwerpopgaven wat betreft auto, fiets en voetgangersmobiliteit. Enkele voorbeelden zijn het landschapsplan voor de N207, de inpassing van de Maaslijn en stationsonderdoorgang Wolfheze.

meerminder info

toonverberg info

Loading