Dakpark Barendrecht

Aan de rand van de gemeente Barendrecht werd aan het eind van de 20ste eeuw een grootscheepse uitbreiding van infrastructuur gepland. Naast het traditionele spoor werden de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid en de Betuweroute gepland en gerealiseerd. De brede spoorbundel creëerde een enorme ruimtelijke barrière en bron van overlast. Het ontwerp van studioSK heeft dit getransformeerd tot een prettige stedelijke ruimte die een aanwinst is voor de stad; boven de negen sporen is het grootste dakpark van Nederland gerealiseerd.

Met een lengte van anderhalve kilometer op een hoogte van negen meter is een uniek park gerealiseerd. Het groengebied heeft een strakke ruimtelijke opbouw en inrichting met veel bomen. Daarnaast is een flexibele invulling met pleinen, een vlindertuin en trimbaan met een wijds uitzicht op de omgeving gerealiseerd. Het station vormt een ruimtelijke en functionele eenheid met het park. De stationspleinen functioneren tevens als hoofdtoegangen naar het park en de vijver voor bluswater is ecologisch ingericht. Aan een zijde is een talud aangebracht waardoor er vanuit de woningen een uitzicht is op een lommerrijke, groene omgeving. In het grondlichaam is een fietsenstalling geïntegreerd en de centrale parkloper voorziet in de ontsluiting van het kiss & ride gedeelte.

meerminder info


toonverberg info

Dakpark Barendrecht
Dakpark Barendrecht
Dakpark Barendrecht
Dakpark Barendrecht