ecoduct treeker wissel

Leusderheide

Vanwege de prominente zichtlocatie is extra zorg besteed aan het ecoduct. De asymmetrische vorm brengt volgens architect Edwin Megens en landschapsarchitect Steven Jansen tot uitdrukking dat het hier gaat om een verbinding tussen twee verschillende gebieden. Aan de ene kant de hooggelegen Leusderheide en aan de andere kant het boscomplex van Den Treek - Henschoten.

Binnen deze asymmetrische vorm is veel aandacht besteed aan de integratie van de hekwerken, overgangen en randen. Zo zijn de randelementen van het uitgevoerd in een kunststof composiet product die ‘blind’ zijn bevestigd aan de betonconstructie. De organische vorm met een ronding, afschuining en een boog geven het ecoduct een bijzonder en markant aanzicht. Om de passanten onder het ecoduct te laten zien wat zich boven hun hoofden afspeelt zijn dierfiguren in het betonnen kunstwerk opgenomen. De Kunstenaars van de Amerpoort (organisatie voor mensen met een verstandelijke handicap) hebben er met hun figuraties op een bijzondere manier aan het ontwerp bijgedragen.

Om een ecoduct duurzaam te realiseren zijn verschillende maatregelen genomen: regenwater wordt opgevangen middels putten en vervolgens geïnfiltreerd in de ondergrond. De asfaltconstructie is geluidsreducerend uitgevoerd. De verlichting onder het ecoduct wordt voor de dieren afgestemd op de lichtsterkte van de omgeving. Dit houdt in dat ‘s-nachts automatisch de verlichtingssterkte wordt aangepast.

meerminder info


toonverberg info

ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel