ecoduct treeker wissel

Leusderheide

Het ecoduct Treeker Wissel is één van de vijf ecoducten die binnen het programma Hart van de Heuvelrug zijn gebouwd. Ze verbindt het landgoed Den Treek-Henschoten met de Leusderheide en ligt over de N227 tussen Amersfoort en Quatre Bras, ter hoogte van het Jannetjesdal en het Sterrenbos. De Utrechtse Heuvelrug is een van de belangrijkste kerngebieden in de Ecologische Hoofdstructur (EHS).

Om de versnippering van de Utrechtse Heuvelrug aan te pakken, is een aantal Groene Corridors aangewezen waaronder de Corridor Leusderheide. Deze corridor, waarvan het ecoduct Treeker Wissel onderdeel uitmaakt, heft de barrières op die wegen en bebouwing vormen voor de flora en fauna waaronder o.a. grotere zoogdieren zoals reeën. De provincie Utrecht is opdrachtgever van het ecoduct en studioSK maakte het ontwerp ervan.

Het ecoduct heeft een asymmetrische vormgeving die inspeelt op het verschil in landschap aan weerszijden. Aan de zijde van het landgoed is een rechte keerwand geplaatst die verwijst naar het bosrijke landgoed. Aan de zijde van de Leusderheide verwijst de schuine wand naar het golvende en open karakter van de heide. De wanden onder het ecoduct zijn versierd met allerlei dierfiguren. Deze zijn gemaakt door kunstenaars van Amerpoort, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De opvallende, gebogen randen benadrukken het contrast tussen de natuur op en naast het ecoduct en de provinciale weg die hier onderdoor loopt.

meerminder info


toonverberg info

ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel
ecoduct treeker wissel