circulariteit & duurzaamheid

Circulair en duurzaam ontwerpen en bouwen staat altijd centraal in de opgaven van studioSK. Door onze onderzoekende houding werken we aan innovatieve en geoptimaliseerde plannen die klaar zijn voor de toekomst. Dat vraagt om een focus op demontabiliteit, duurzaam materiaalgebruik en toekomstvastheid waarbij we werken van grof naar fijn. Onze ontwerpen kennen een integrale aanpak met aandacht voor de gehele levenscyclus en een hoogwaardige uitstraling.

Wij richten onze ontwerpprocessen duurzaam in door te starten met het bepalen van het gezamenlijk ambitieniveau. Hierbij maken wij verschillende speerpunten meetbaar door beproefde tools in te zetten (GWW, MKI, GPR, losmaakbaarheidsindex). In het project worden zo onderbouwde, en meetbaar duurzame ontwerpbeslissingen genomen. Door deze beproefde aanpak is er gekozen voor een volledig demontabele nieuwe fietsenstalling bij station Dordrecht. De fietsenstalling is hierdoor flexibel aanpasbaar in de toekomst of eventueel her te gebruiken elders. Hierbij is niet ingeleverd op gebruikskwaliteit. Ook is de door ons ontworpen stationstraverse in Uitgeest boven de sporen volledig uit hout geconstrueerd. Van meerdere opties is de MKI berekend en hieruit is het duurzaamste ontwerp gekozen. Ook bij infrastructurele opdrachten ligt onze focus op een duurzame en circulaire aanpak. Zo hebben wij in Venlo de eerste Cradle2Cradle brug van Nederland gerealiseerd en is de door ons ontworpen Ramspol brug volledig CO2 neutraal.

Met behulp van BIM - Bouw Informatie Management komt een bouwwerk in zijn verschillende levensfasen eerst virtueel in een ge├»ntegreerd model tot stand als een soort digitale maquette. Daarin worden alle vormen van informatie op elkaar afgestemd waardoor eventuele fouten vroegtijdig aan het licht komen en uiteindelijk voorkomen worden. Ook koppelen wij gegevens uit alle levens fasen van het object aan dit model. Zo kunnen wij in het ontwerpproces slimme keuzes maken van ontwerp, naar realisatie, beheer en tot slot een volgende levensfase. Deze aanpak leidt tot een effici├źnt bouwproces en lagere faalkosten. Een duurzaam ontwerpproces in het bouwen aan een circulaire economie.

studioSK doet ook verschillende onderzoeken op beleidsniveau. Zo helpen wij ProRail met het handboek zonnepanelen waarin we vormgevingsrichtlijnen neerzetten voor de plaatsing van zonnepanelen op stations. We verkennen graag onze grenzen. In onze eigen Innovatiestudio werken we continu aan vernieuwende concepten. Zo hebben we actuele expertise ontwikkeld op het gebied van topologisch optimaliseren, ontwerpen met scripts en loopstromenonderzoek door middel van 3D-computeranimaties, en -simulaties. We zetten deze kennis om in praktijk door bijvoorbeeld slanke brugontwerpen te maken met alleen materiaal waar nodig. Deze ontwerpen zijn op later moment makkelijk aanpasbaar omdat ze door een script worden gegenereerd. Ook worden door ons crowd-simulaties uitgevoerd om bezoekersstromen te simuleren. Op materiaalniveau ontwikkelden we innovatief koudgebogen glas dat veelvuldig is toegepast in spraakmakende stationsoverkappingen zoals de Hemboog overkapping van station Amsterdam Sloterdijk.

meerminder info

toonverberg info

Loading