innovatie & onderzoek

De ontwerpers van studioSK staan bekend om hun onderzoekende houding. Onderzoek en studie legt een basis voor innovatie en optimalisatie in ons werkveld. Het vormt een onderbouwing voor keuzes en afwegingen in ontwerpopgaven. Ook biedt onderzoek zicht op kansen en nieuwe richtingen voor toekomstige ontwikkeling.

We verkennen graag onze grenzen. In onze eigen Innovatiestudio werken we aan vernieuwende concepten of werken bestaande ideeën verder uit. Nieuwe producten en technieken die doorontwikkeld en getest zijn, passen we toe in unieke ontwerpen. Zo ontwikkelden collega-constructief ontwerpers het innovatieve koudgebogen glas dat veelvuldig is toegepast in spraakmakende stationsoverkappingen zoals de Hemboog overkapping van station Amsterdam Sloterdijk.

Het onderzoek dat studioSK doet is vaak functioneel van aard. Zo is er actueel expertise ontwikkeld op het gebied van topologisch optimaliseren, ontwerpen met software en loopstromenonderzoek door middel van 3D-computeranimaties, en -simulaties. Hiermee wordt bijvoorbeeld de haalbaarheid van doelstellingen op het gebied van logistiek en veiligheid getest en onderbouwd.

Met behulp van BIM - Bouw Informatie Management komt een bouwwerk in zijn verschillende levensfasen eerst virtueel in een geïntegreerd model tot stand als een soort digitale maquette. Daarin worden alle vormen van informatie op elkaar afgestemd waardoor eventuele fouten vroegtijdig aan het licht komen en uiteindelijk voorkomen worden. Deze aanpak leidt tot een efficiënt bouwproces en lagere faalkosten.

Crowd Simulatie is een unieke tool voor het simuleren van bezoekersstromen om de plannen voor de inrichting van de omgeving te toetsen.

Nieuw is de creatief intelligente dialoog, die in het topologische ontwerpproces in de vroege ontwerpfase ontstaat tussen architect en constructeur. Door een integraal spel met de computersoftware is een optimalisatie mogelijk van constructies, met een besparing in materiaalgebruik, die tegelijkertijd een verrassende elegantie in vorm teweegbrengt.

meerminder info

toonverberg info

Loading