Computational Design

 

De ontwerp en engineeringwijze van Computational Design wordt al 20 jaar in de auto- en luchtvaartindustrie toegepast. Door ontwikkelingen van software komt Computational Design in het verlengde te liggen van Additive Manufacturing: het middels robots fabriceren van onderdelen. Doordat het denken in repetitie verandert naar unica’s wordt digitaal ontwerpen en fabriceren interessant voor toepassing in de bouw. Materiaal hoeft alleen toegepast te worden waar nodig. Dat leidt  al gauw tot een materiaalbesparing van 40%, hetgeen een gunstiger beeld oproept ten aanzien van de CO2 footprint van geprint beton.

Het creatieve proces tussen architect en constructeur verschuift naar de voorkant van het ontwerpproces: het integraal definiëren van de randvoorwaarden (bepaling zoekgebied, materiaaleigenschappen, belastingcombinaties etc.). Software haalt vervolgens materiaal weg waar het niet nodig is. Met deze integrale ontwerpwijze vindt het ontwerp- en de engineeringtraject in één slag plaats. Het levert niet alleen een efficiënter en sneller ontwerpproces op, maar leidt ook tot materiaalreductie (duurzaamheid). Traditionele rolverdeling van adviseurs in het ontwerpproces veranderen in de toekomst drastisch. Computational Design is samen met Parametrisch Ontwerpen het ontwerpen en engineeren van de toekomst.

Binnen Movares is tussen afdelingen Constructief Ontwerpen, Dynamica en studioSK een multidisciplinaire vakgroep gevormd, waarbij diverse afstudeerders aangesloten zijn. In samenwerking met verschillende kennisinstituten en marktpartijen is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar deze ontwerpmethodiek voor de bouw. De werkgroep Computational Design is bezig met een grote variëteit aan soorten projecten, variërend van 3D betongeprinte paviljoen en abri tot vistrappen, flexibele kadewanden tot hoogspanningsmasten en staalconstructies. Bij de vistrappen is naast stroming van water ook het gedrag van een paling, stekelbaars en een forelachtige gesimuleerd met behulp van een ecoloog en vis-bioloog gesimuleerd.

Resultaten uit dit ontwerpproces kunnen één op één gebruikt worden om het digitale productieproces aan te sturen, waardoor veel stappen uit het traditionele maakproces kunnen worden overgeslagen.

Lees hier verder over ontwerp en engineering in één slag: https://cdn.movares.nl/wp-content/uploads/2015/08/Topologisch-ontwerpen-Movares.pdf

Lees hier verder over circulair bouwen met geprint beton: https://movares.nl/wp-content/uploads/2017/05/Circulair-bouwen-met-geprint-beton-mei-2017-Civiele-Techniek.pdf

meerminder info


toonverberg info

3D Betonprint Paviljoen, 2016, i.s.m. Bruil en StudioRAP
3D Betonprint Paviljoen, 2016, i.s.m. Bruil en StudioRAP
3D Betonprint Paviljoen, 2016, i.s.m. Bruil en StudioRAP
Vistrappen, 2017, i.s.m. waterschap, wateraannemer en marktpartijen
Computational Design
Vaaskolom, 3D Betonprint Challenge en bouwbeurs 2016
Bomenkantoor, 3D Betonprint challenge 2015; 2e prijs
Eso Concrete Design, Fietsbrug 2014-2015 i.s.m. TU/e & Cement en Betoncentrum
Sprietkolom, Casestudies beton 2012-2013 i.s.m. Cement en Betoncentrum