infra & bruggen

De basis voor een goed bereikbaar Nederland is veilig, efficiënt en duurzaam infrastructuur. studioSK is de specialist in het ontwerpen aan infrastructuur. We hebben ruime ervaring met het ontwerpen van bruggen, fly-overs, viaducten, ecoducten en andere infra gerelateerde bouwwerken. In onze ontwerpfilosofie staat naadloos aansluiten op de omgeving centraal. De ‘genius loci’ oftewel de geest van de plek bepaald het unieke karakter van onze ontwerpen. Hierbij zorgen we voor een hoogwaardige uitstraling, een zorgvuldige detaillering en houden we rekening metbeheer- en onderhoudsaspecten. Wij realiseren duurzame ontwerpen met een uniek karakter die draagvlak vinden in hun omgeving.

Met onze projecten zijn wij op alle schaalniveaus, van ontwerp tot uitvoering, betrokken. Wij werken altijd in BIM en passen waar nodig aanvullende programmatuur toe. Zo zetten wij scripts in voor een efficiënt en interactief ontwerpproces. Hiermee bieden wij vrijheid om tijdens het ontwerpproces snel aanpassingen te verwerken waarmee een optimale uitstraling in combinatie met materiaalbesparing en de beste verkeersstructuur wordt bereikt. De Kanonstraatbrug en Dambrug in Utrecht zijn hier een prachtig voorbeeld van.

Duurzame infra ontwerpen zit in ons bloed. We hebben in Venlo de eerste Cradle2Cradle brug van Nederland en de houten fietsbrug in Heerlen is een mooi voorbeeld van duurzaam materiaalgebruik. Wij beperken ons niet alleen tot duurzaam materiaalgebruik maar streven ook naar een natuurinclusief ontwerp. Zo hebben wij diverse ecoducten gerealiseerd en passen wij waar mogelijk voorzieningen voor vleermuizen, vogels en insecten integraal toe in onze infrastructuur ontwerpen.

Door in de vroege ontwerpfase integraal met diverse experts (van constructeur tot ecoloog) te ontwerpen zorgen wij ook in de meest complexe opgaven voor een ‘genius loci’, een gebiedseigen en duurzaam ontwerp met samenhang in alle schaalniveaus.

meerminder info

toonverberg info

Loading