infra & bruggen

Ontwerpen aan infrastructuur zit studioSK in de genen. Ons portfolio illustreert ruime ervaring met bruggen, fly-overs, viaducten en ecoducten van elk type en elk schaalniveau. Alle ontwerpen tonen de ambitie voor een perfecte inbedding van infrastructuur als heldere lijnen in het landschap. We ontwikkelen daarvoor routeontwerpen en visies, zoals voor de HSL-brug over het Hollandsch Diep, de IJmeerverbinding en een nieuwe stadsbrug over het IJ in Amsterdam. De genius loci is daarbij de basis voor een unieke en integrale vormgeving. Zelfs complexe opgaven krijgen zo een ‘couleur locale’ en een gebiedseigen concept met samenhang in schaalniveaus.

Bruggen vormen in het (stads)landschap beeldbepalende oriëntatiepunten en markeren een landschappelijk kruispunt. Bij het ontwerp speelt de ‘landmark’ kwaliteit daarom vaak een rol, als stadspoort of venster op het landschap. Aansprekende en prijswinnende projecten zijn onder meer de eerste energieneutrale brug in ons land, de Ramspolbrug tussen Kampen en Emmeloord, de cradle2cradle Floriadebrug in Venlo en de hefbrug in Dordrecht die ook in miniatuur te zien is in Madurodam.

studioSK heeft veel ervaring met innovatieve contractvormen, het werken in bouwteams en samenwerking met aannemers. Co-creatie vindt plaats in een netwerk van constructief ontwerpers, onder wie die van Movares. Kennisdeling en innovatie dragen bij aan het vakmanschap. Dit uit zich in mooie details en pareltjes van techniek.
De procesopgave en creatie van draagvlak neemt studioSK integraal mee. In dialoog met zowel het publiek als (rijks)adviseurs creëren we civiele kunstwerken en infra-landschappen. Het resultaat: sociaal duurzame architectuur, of beter gezegd, infratectuur met publiekskwaliteit.

meerminder info

toonverberg info

Loading