viaducten en tunnels

Bij de viaducten en tunnels die studioSK ontwerpt staat de menselijke beleving centraal. Veiligheid, publiekskwaliteit en duurzaamheid spelen een hoofdrol in onze ontwerpen. Sociale veiligheid staat voorop en daarvoor creëren we doorzicht en overzicht. Primair betekent dat goede zichtlijnen. Zo voorkomen we onoverzichtelijke plekken en leggen we ook goede relaties tussen beide kanten van het kunstwerk. We doen dat door een heldere en ruimtelijk open opzet. Bij een passage onderlangs werken we ook de toeleidende routes open en creëren zo een verdiept maaiveld, met zicht op de omgeving.

We maken passages waar mensen zich prettig voelen en die zowel overdag als ’s avonds aangenaam en comfortabel zijn.  Dit doen we door daglicht in te brengen, een esthetisch duurzame kleur- en materiaalkeus, goede maatverhoudingen, en verlichting. Het zijn plekken die op termijn goed en mooi blijven en een duurzame uitstraling houden. Dat betekent vaak ook onderhoudsarm, omdat ze comfortabel zijn en daardoor gekoesterd worden door de passanten en bijvoorbeeld graffiti ontmoedigd wordt.

Cross overs

Onze ontwerpen komen altijd tot stand binnen een groter teamverband van diverse ontwerpers met verschillende achtergronden, maar ook door interactie met betrokkenen. Onze architecten werken vaak integraal samen met kunstenaars en constructeurs. We doen dat al in een vroeg stadium zodat kunst en constructie elkaar in het totaalbeeld versterken. studioSK kan bemiddelen en voorstellen doen in het traject van keuze van een kunstenaar.

Lijnvisie - ‘familie van ontwerpen’

Bij een serie civiele bouwwerken in een ruimere stedebouwkundige of landschappelijke context stellen we vaak een routevisie op. Daarin maken we de keus of we de viaducten als een ‘familie’, die in vormgeving en uitstraling verwant en herkenbaar zijn. Of dat er sprake is van een reeks unieke en locatiespecifieke bouwwerken.

meerminder info


toonverberg info

Bilthoven i.s.m. BDP Khandekar
Bilthoven
Utrecht
Dronten
Apeldoorn i.s.m. kunstenares Elspeth Diederix
Apeldoorn
Utrecht passage Spinozabrug i.s.m. kunstenares Louise Hessel
Amsterdam
Geleen i.s.m. Heusschen Copier
Utrecht
Utrecht
Bemmel kunst i.s.m.  Ateliereen
Utrecht
Utrecht i.s.m. kunstenaar Frans Hofmeester
Helmond