hubs & fietsparkeren

De steden verdichten en we stappen steeds vaker op de fiets. Hierdoor groeit de vraag naar hubs en comfortabele fietsparkeervoorzieningen. Ruimte in de stad is schaars en openbare ruimtes staan onder druk om alle modaliteiten te blijven faciliteren. Veel Nederlandse binnensteden bewegen zich daarom richting autoluw en voetgangersgericht beleid. Parkeerfaciliteiten gaan steeds meer dienen als entree tot de (binnen)stad. Hierdoor zijn dit niet enkel functionele opgaven, maar ook opgaven van ruimtelijke kwaliteit en het slim en spaarzaam omgaan met de ruimte. Hubs kunnen voorzien in de groeiende behoefte om parkeren te combineren met andere programma’s, zoals deelmobiliteit en pakketdiensten. Aanvullend op deze hubs zien wij een groeiende behoefte aan een netwerk van hoogwaardige, comfortabele en veilige fietsparkeervoorzieningen.

Het is van vitaal belang dat hubs en parkeervoorzieningen nauw aansluiten op het vervoersnetwerk en de directe (stedelijke) omgeving. Oplossingen hiervoor kunnen boven of ondergronds gevonden worden. De focus bij al onze fietsparkeeroplossingen en hub-ontwerpen ligt in het combineren van ruimtelijke efficiëntie en logistiek met comfort, sociale veiligheid én ruimtelijke kwaliteit. Fietsparkeervoorzieningen en hubs zijn ontvangstruimten. Ze vormen het voorportaal van de stad een hoogwaardige kantoor of stationsgebied en zijn daarmee bepalend voor de eerste indruk. Omdat deze voorzieningen intensief gebruikt worden door brede doelgroepen staat een publieksvriendelijke en helder leesbare architectuur voorop.

studioSK ontwerpt duurzame hubs en fietsparkeervoorzieningen door deze perfect stedelijk in te passen maar ook door de aandacht voor beheeraspecten en een zorgvuldige detaillering. We richten ons hierbij op intensief ruimtegebruik, een duurzaam veilige inrichting en een hoogwaardig interieur. studioSK heeft de kennis in huis deze risico’s vroegtijdig in het ontwerpproces op te sporen en slimme oplossingen aan te dragen. Hierbij wordt tijdens het ontwerpproces regelmatig gebruik gemaakt van 3D-computersimulaties om inzicht te krijgen in capaciteit en veiligheid. Het resultaat is een oplossing met de meest efficiënte en toekomstbestendige indeling en hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit.

meerminder info

toonverberg info

Loading