fietsenstallingen (ondergronds)

De enorme populariteit van de fiets zorgt voor een groei van het aantal fietsen. Ondergrondse stallingen vormen een oplossing voor de zware claim die deze leggen op het openbare domein. Bij magneetpunten in de stad is er vaak sprake van een zee van fietsen in plaats van een zee van ruimte. Diverse projecten van studioSK illustreren hoe deze gebieden getransformeerd zijn tot populaire, sociaal veilige publieksgebieden. studioSK heeft een ruime ervaring met de processen die benodigd zijn voor het tot stand brengen van succesvolle stallingen. We kunnen u ondersteunen met kennis en vaardigheid, die op tientallen locaties is opgedaan.

We hanteren een analytische methode om in overleg tot haalbare locatiekeuzes te komen. Iedere locatie is uniek en vraagt om het juiste type oplossing. Stallingen kunnen bewaakt of onbewaakt zijn, beheerd of onbeheerd, betaald of onbetaald, gebouwd, ondergronds of in de open lucht. De uiteindelijke typologie is een resultante van ruimtelijke mogelijkheden, ambities en (financiƫle) mogelijkheden. Het is om die reden dat er slechts beperkt sprake is van standaardisatie: we vinden een verscheidenheid aan unieke antwoorden voor een universeel vraagstuk. Uit overwegingen van ruimtegebrek, comfort en publiekskwaliteit zien we meer en meer stallingen (deels) ondergronds uitgevoerd. Ze worden intensief gebruikt; een veilige, aantrekkelijke en publieksvriendelijke architectuur is daarom een must. Qua ambitie en uitstraling ontlopen faciliteiten voor auto en fiets elkaar niet veel. Ze hebben inmiddels een zelfde hoge standaard qua publiekskwaliteit. State of the art is de nieuwe, hoogwaardige Mahlerplein stalling aan de Zuidas in Amsterdam voor drieduizend fietsen, naar ontwerp van studioSK.

meerminder info


toonverberg info

Ondergrondse fietsenstalling Apeldoorn
Ondergrondse fietsenstalling Apeldoorn
Ondergrondse fietsenstalling Amsterdam Mahlerplein - i.s.m. BAM
Ondergrondse fietsenstalling Amsterdam Mahlerplein - i.s.m. BAM
Ondergrondse fietsenstalling Amsterdam Zuid, ontwerp Vijfhoek - i.s.m. BAM
Ondergrondse fietsenstalling Amsterdam Zuid, ontwerp Vijfhoek - i.s.m. BAM
Ondergrondse fietsenstalling Zoetermeer
Ondergrondse fietsenstalling Zoetermeer
Ondergrondse fietsenstalling Bilthoven
Ondergrondse fietsenstalling Bilthoven
Ondergrondse fietsenstalling Barendrecht
Ondergrondse fietsenstalling Helmond