HUBS

De ontwikkeling van HUBS staan niet voor niets overal op de agenda. Uw agenda én onze agenda: studioSK is gespecialiseerd in knooppuntontwikkeling en de ruimtelijke inrichting van de knoopunten zoals HUBS op verschillende schaalniveaus en van verschillend type. Er is niet een vaste vorm, de ruimtelijke uitwerking van HUBS blijft maatwerk; voor elke situatie kan het programma weer anders zijn. Samen ontwikkelen we visie en onderzoeken welk type HUB geschikt is op een locatie en werken de HUB van uw keuze uit.

CityHUB

In een ideale samenleving is alles dichtbij. Als alle voorzieningen in de buurt aanwezig zijn, besteden we minder tijd aan reizen. In de 10-minuten stad is alles dichtbij! Dagelijkse voorzieningen zijn prettig en gemakkelijk bereikbaar. Alles is op loop- en fietsafstand. Een auto is niet langer nodig en daardoor ontstaat er meer ruimte. Dit maakt de leefomgeving aangenaam in te verblijven en te bewegen.

Om het centrum van buitenaf toegankelijk te houden zijn er voorzieningen aan de rand van het centrum, de CityHUBS. Deze hoogwaardige locaties met een gevarieerd aanbod van duurzame en actieve vervoersmiddelen – de stad in en de stad uit - worden gecombineerd met verschillende verblijfsfuncties en aanvullend programma. Daar kan je gebruik van maken tijdens de overstap, die daardoor attractief en sociaal veilig is. De mobiliteitshub brengt verschillende vormen van mobiliteit samen op één plek. Dit maakt het gebruik van (deel)vervoer of het maken van een overstap gemakkelijker. Bovendien blijft de stad leefbaarder door het knooppunt te combineren met bijvoorbeeld horeca, winkels of kantoorruimte. Een mooie ontwikkeling in onze steeds schaarser wordende ruimte.

Een CityHUB kan ook gecombineerd worden met (duurzame) energievoorzieningen, zoals laadpalen voor zowel privéauto’s, deelmobiliteit als elektrische bussen en voertuigen voor stadslogistiek. Dit betekent dat je een infrastructuur veelzijdig inzetbaar is. In stedelijke context hebben woningen en bedrijvigheid in de omgeving ook behoefte aan energie. Juist omdat een hub al deze verschillende behoeften en functies combineert, is dit een kans om slim naar onze energiebehoefte en -productie te kijken, met potentie om volledig zelfvoorzienend te worden.

BuurtHUB  

Buiten de stadscentra is het niet realistisch om alles op loop- en fietsafstand te hebben. Daar wordt er ook steeds vaker gewerkt met mobiliteitshubs. Hier is het palet en de combinatie van functies kleinschaliger en des te meer te meer toegespitst op de specifieke locatie. Hier ligt de focus op attractievey, laagdrempelige buurtfuncties en voorzieningen, die een bijdrage leveren aan de sociale veiligheid.

Logistieke HUB

Een type HUB van een heel andere orde is vaak ook gevestigd in of aan de rand van stadscentra. Om de stad te laten functioneren is er veel logistiek transport nodig. Denk alleen al aan het bezorgen van (online) bestellingen, bevoorrading en het afvoeren van afval. Al deze logistieke bewegingen vragen veel ruimte en komen de leefbaarheid van de stad niet ten goede. Logistieke hubs kunnen een uitkomst bieden door goederenvervoer en vrachtritten te bundelen. Vanuit deze overslag-locatie kan met groen vervoer (LEV, fiets) de binnenstad bevoorraad worden. Goederenstromen van meerdere leveranciers worden zo gebundeld, waardoor er in de stad minder vervoersbewegingen nodig zijn. Hiertoe doen we onderzoek naar de stadslogistiek; o.a. door vervoersbewegingen in kaart te brengen en aan de slag te gaan met het terugdringen van goederenstromen in stadscentra. Verschillende locaties lenen zich voor verschillende doelgroepen en gebruikers.

De logistieke HUBS kunnen ook binnen stedelijke bouwblokken een goede combinatie vormen met bezorgpunten voor bewoners. Met een vorm van toezicht er bij kan het ook gecombineerd worden met het programma van fietsparkeren, zowel voor leenfietsen voor de buurt als voor de stalling van de bewoners in het blok. Door de combinatie van functies kan er meerwaarde gecreëerd worden door meer sociaal toezicht en comfort.

Ruimtelijke kwaliteit

In de ontwikkeling en vormgeving van HUBS is er een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijk ontwerpers. StudioSK adviseert over de functionele programmering, analyseert de ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid en vertaalt dit naar logistiek scenario’s waarin potentiële combinaties worden verkend met andere voorzieningen. Deelmobiliteit wordt in toenemende mate versterkt door nieuwe combinaties van functies. Die kunnen bijdragen aan efficiëntie en comfort én aan sociale veiligheid. Voorbeelden zijn pakketwanden, oplaadpunten, service-punten voor fietsreparaties en sociale hotspots, zoals een bikers-café.

De diverse combinaties kunnen voor een interessante mix zorgen die attractief is en voor elke situatie anders uitpakt, vanuit de couleur locale. Na een locatie-analyse verkennen we de inpasbaarheid en geven we in de uitwerking aandacht aan ruimtelijke kwaliteit. Met onze ruime ervaring in knooppuntontwikkeling en architectonisch ontwerp van transferia, stations en publieksvoorzieningen is de ontwikkeling van visie op en uitwerking van HUBS een logische ‘next step’.

meerminder info


toonverberg info