fietsenstallingen (bovengronds)

De enorme populariteit van de fiets zorgt voor een groei van het aantal fietsen. Bovengrondse stallingen leggen een zware claim op de openbare ruimte en bepalen de ruimtelijke kwaliteit in negatieve zin. Bij magneetpunten in de stad is er vaak sprake van een zee van fietsen in plaats van een zee van ruimte. Diverse projecten van studioSK illustreren hoe deze gebieden getransformeerd zijn tot populaire, sociaal veilige publieksgebieden. studioSK heeft een ruime ervaring met de processen die benodigd zijn voor het tot stand brengen van succesvolle stallingen. We kunnen u ondersteunen met kennis en vaardigheid, die op tientallen locaties is opgedaan.

We hanteren een analytische methode om samen met u tot haalbare locatiekeuzes te komen. Iedere locatie is uniek en vraagt om het juiste type oplossing. Stallingen kunnen bewaakt of onbewaakt zijn, beheerd of onbeheerd, betaald of onbetaald, gebouwd, ondergronds of in de open lucht. De uiteindelijke typologie is een resultante van ruimtelijke mogelijkheden, ambities en (financiële) mogelijkheden. Het is om die reden dat er slechts beperkt sprake is van standaardisatie: we vinden een verscheidenheid aan unieke antwoorden voor een universeel vraagstuk. Ondergrondse volumes zijn financieel niet altijd realiseerbaar. Uit overwegingen van ruimtegebrek, comfort en publiekskwaliteit zien we meer en meer stallingen gestapeld uitgevoerd; deze wordt zo een prominent bouwwerk. Op stationslocaties zie je dat de stalling in volume het station evenaart of zelfs voorbijstreeft. Ze worden daarmee de nieuwe beelddragers van milieuvriendelijk transport en openbaar vervoer; het nieuwe (tussen-) station als schakel tussen huis en trein, hoogwaardig en met uitstraling. studioSK onderscheidt: de Fietsvilla - een paviljoen in het groen, de Fietsflat - gestapeld, het Fietstransferium - geïntegreerd en mutimodaal, het Fietshotel – geïntegreerd in bestaand vastgoed en de Landschapsstalling - geïntegreerd in een plein of landschap.

meerminder info


toonverberg info

fietsenstalling Hengelo
fietsenstalling Hengelo
fietsenstalling Houten
fietsenstalling Houten
fietsenstalling Houten
fietsenstalling Castricum
fietsenstalling Woerden
fietsenstalling Sittard
fietsenstalling Helmond
fietsenstalling Helmond
fietsenstalling Hoevelaken
fietsenstalling Meppel
fietsenstalling