MOBILITEITSHUB XL: Utrecht

De Gemeente Utrecht zet in op ‘parkeren op afstand’ om de stad bereikbaar te houden. De strategie van de gemeente is om te groeien en voor 2035 een grote hoeveelheid woningen, werkgelegenheden en voorzieningen toe te voegen binnen de bestaande stad. Om deze ambitie te realiseren is meer openbaar vervoer (OV), meer ruimte voor fietsen en lopen en ‘parkeren op afstand’ nodig. Eén van de locaties waar ‘parkeren op afstand’ is onderzocht is een locatie aan de rijksweg A2 bij Papendorp. Op dit knooppunt van netwerken van auto, OV, fietsers en voetgangers is een snelle realisatie van een parkeergebouw met HUB-faciliteiten mogelijk in de vorm van de Mobiliteitshub XL. Het voordeel is dat er op deze locatie ook nu al een aantal P+R-plaatsen aanwezig is en faciliteiten t.a.v. voor- en natransport.

De Mobiliteitshub XL is een gebouwde voorziening bij de invalswegen naar de stad (vanaf A2 en A12). Het brengt deelmobiliteiten (MaaS), privéauto, fiets en openbaar vervoer samen en koppelt die aan elkaar. De overstap zal comfortabel, drempelloos, intuïtief en aantrekkelijk zijn, omdat er ook diverse diensten en voorzieningen mee gecombineerd worden. De Mobiliteitshub XL bestaat uit ruimtes voor buurtvoorzieningen (horeca, winkels, sportschool), twee parkeervoorzieningen voor auto’s, een voor fietsen en een aansluiting op de aangrenzende OV-halte (momenteel bus en in de toekomst een sneltramverbinding richting Utrecht Centraal en de binnenstad).

De Mobiliteitshub XL is ingepast in het stedenbouwkundig plan van Papendorp en is integraal onderdeel van de aangrenzende bouwvolumes. Samen met de Gemeente Utrecht, Jo Coenen Architects & Urbanists (die het woningbouwprogramma onderzoekt), Sweco (voor het onderliggend wegennet) en SPARK heeft studioSK-Movares een haalbaarheidsstudie gedaan voor deze Mobiliteitshub XL. Verschillende circulatie- en parkeerprincipes zijn daarbij onderzocht om tot een efficiënt functionerende voorziening te komen.

meerminder info


toonverberg info

MOBILITEITSHUB XL: Utrecht
MOBILITEITSHUB XL: Utrecht