Winnaar prijsvraag Fietspad van de Toekomst

Op het Fietspad van de Toekomst zetten we een flinke stap naar deze toekomst!

Thijs Broers als landschapsontwerper van studioSK met zijn enthousiaste team van collega’s van Movares won met het idee UpCycling, waarbij we de autowereld in de fietswereld veranderen, de prijsvraag van de Provincie Utrecht en daarmee €50.000,-  om onze pilot in praktijk te brengen! Dat maakte de jury tijdens de prijsuitreiking op 9 maart bekend.

De Provincie Utrecht wil graag dé fietsregio van de wereld worden. Hierbij hoort een uithangbord. Het Fietspad van de Toekomst is kanshebber om in de toekomst een paradepaardje te worden, waarin nieuwe concepten en innovatieve ideeën worden toegepast. Om dit uithangbord van een fietspad vorm te geven vroeg de Provincie het publiek én het bedrijfsleven om met ideeën te komen. Hieraan is massaal gehoor gegeven. In totaal kwamen er meer dan 200 inzendingen binnen. De jury beoordeelde alle inzendingen onder andere op realiseerbaarheid, veiligheid & comfort, innovatie & techniek en duurzaamheid. Het  oordeel van de jury: “het is een radicaal idee waarbij het mandaat weer teruggaat naar de mensen”. Daarnaast vond de jury het interessant dat de winnaar de pilot zelf ook ziet als een experiment. De uitkomsten van de pilot staan vooraf niet vast en die uitdaging sprak de jury aan.

UpCycling

Ons huidig straatbeeld wordt momenteel gedomineerd door de prominente plek van de auto. Met het idee van UpCycling stelt studioSK, Movares een ommekeer voor: de fiets wordt hoofdzaak en de auto wordt bijzaak op het Fietspad van de Toekomst. Terwijl tussen de dorpen Doorn, Leersum, Amerongen en Elst stromen belangrijk blijven, gaat in de kernen het primaat van stromen naar verblijven, van voorbijgaan naar leven. De fiets komt hierbij centraal te staan: midden in het profiel is het fietspad geprojecteerd. Hoe de inrichting van de dorpskern er uit komt te zien, bepalen we met de bewoners zelf, met aandacht voor de routing door de dorpskern en ruimte voor de voetgangers en spelende kinderen. Dit betekent meer ruimte voor ontmoeting in de publieke ruimte, meer spel en plezier, en een versterking van leefbaarheid.

De auto is in deze menselijke wereld te gast. Voor doorgaand verkeer is de N225 voor de auto niet langer interessant. De fietsers krijgen een continue route die de drager wordt voor schoolverkeer, woon-werk bewegingen en recreatieve ontsluiting van een gebied rijk aan historie, ecologie en landschappelijke kwaliteit. UpCycling gaat niet alleen over hergebruik maar daarbij ook over het toevoegen van waarden voor de leefkwaliteit van dorpen en de route zelf. De belangrijkste boodschap is: uít de auto en óp de fiets.

Hoe nu verder?

De komende maanden zullen in het teken staan van het optuigen van de pilot. Met een gedreven team zal worden gezocht naar een dorpskern die enthousiast is om dit experiment én de uitdaging aan te gaan. Hoe de situatie in het dorp er uit zal zien, zullen we met de bewoners gaan bepalen. De ervaringen van de bewoners zullen een belangrijke bron van informatie zijn over de toepasbaarheid van het concept. De kennis die we ophalen in de komende periode zal dienen om nóg meer stappen richting de toekomst te kunnen zetten!

Vergelijkbare projecten:

Innovatie

Computational design

IJmeerlijn - brug over het IJ

Studie IJmeer verbinding