Metamorfose spoorpassages – stationsgebied Utrecht

Nieuwe kijk op tunnelvisie…

Met de komst van grootschalige projecten zoals het Smakkelaarspark, de Merwedekanaalzone en Wonderwoods staat het stationsgebied centraal in een gebied dat volledig tot bloei komt. In een vitaal stedelijk weefsel zijn kwalitatief hoogwaardige passages van vitaal belang. In de huidige situatie wordt de Utrechtse spoorrivier als een belemmering beleefd tussen de centrumzijde en de westelijke stadsdelen, o.a. door de barrière van het hooggelegen spoor.

In opdracht van de gemeente Utrecht ontwikkelde studioSK een ´tunnelvisie´. Juist niet door in te kaderen, maar door ‘om te denken’ verkennen we in deze visionaire studie hoe attractief en innovatief invulling gegeven kan worden aan de bestaande passages onder het spoor. Samen met de gemeente is een visie opgesteld voor de kwalitatieve transformatie van deze passages en de aangrenzende gebieden. Dit heeft geresulteerd in een instrumentarium en een methodiek met een keuzeboom, op basis waarvan verrassend en attractief invulling gegeven kan worden aan de verbindingen.

Via een analyse van locale kwaliteiten en potenties zijn passende ontwerpvoorstellen ontwikkeld, zowel voor de passages als voor de directe omgeving. Functionaliteit en lokale identiteit (genius loci) zijn hierin kernpijlers. Het raamwerk van de omgeving schept de kaders voor de invulling van iedere passage, waarbij gekozen kan worden uit Urban, Landschap, Artificieel en Adaptief.

De drie passages ten noorden van Utrecht CS zijn bekeken: Daalsetunnel, Leidseveertunnel en Van Sijpesteijntunnel.

 

Meer vergelijkbare projecten:


Viaducten en tunnels

Stedelijke openbare ruimte