Koninklijk Instituut voor de Tropen in aanbouw

Nadat de Impacthub Amsterdam zijn intrek had genomen in het eerste deel van het souterrain is begonnen met de uitvoering van fase 2 van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Circa twee maanden geleden ontvingen we de omgevingsvergunning voor dit deel van de verbouw van dit rijksmonumentale project in Amsterdam. Een mooie mijlpaal voor de renovatie van dit bijzondere gebouw dat in 1925 door toenmalige koningin Wilhelmina werd geopend. Architectuurstudio studioSK maakte het ontwerp voor de gehele verbouwing.


Hoofdentree aan de Mauritskade

,,Het is een prachtige opdracht om aan deze onontgonnen parel van Amsterdam te werken. Veel mensen kennen dit gebouw van buiten, maar ”, zegt architect Tjerk van de Lune. Het KIT is aan het transformeren zodat het rijksmonument geschikt wordt voor verhuur aan derden. Tevens wordt de logistiek verbeterd om conferenties en andere events goed te kunnen hosten. Het instituut wil zo nieuwe inkomsten generen nadat het sinds 2013 te maken kreeg met aanzienlijk teruglopende subsidiegelden. Ook is de renovatie een mooie gelegenheid om de kantoorruimten voor de medewerkers te moderniseren. De renovatie behelst aanpassingen aan zowel het casco als het interieur. Oude structuren en details, die in het verleden zijn aangetast, worden in oude staat teruggebracht. ,,Nadat wij de opgave voor het vernieuwen en verplaatsen van zes pantry’s hebben gerealiseerd, zijn we begonnen aan het ontwerp voor het souterrain van het prachtige pand aan de Mauritskade in Amsterdam”, aldus Van de Lune.

Ontwerp- en bouwteam 
Het KIT heeft hem benaderd om de transformatie architectonisch te begeleiden. De studio adviseert en denkt mee over hoe het gebouw kan worden herontwikkeld. Van de Lune: ,,Voor het gehele souterrain hebben we het masterplan gemaakt. In dit masterplan worden uitspraken gedaan over de architectonische veranderingen van het monumentale gebouw voor de langere termijn. Gedurende de gehele renovatie adviseren wij op het gebied van architectuur, bouwkunde en constructies, van initiatieffase tot oplevering. Samen met Draaijer + Partners, die het projectmanagement voert en S2H-ingenieurs, die de installaties ontwerpt, vormen wij het ontwerpteam. Het bouwteam bestaat uit dezelfde partijen aangevuld met aannemer ATOP uit Waalwijk, Staal Dekker en Ronday installateurs voor de E-installaties en Limpid Blue voor de W-installaties.Gezamenlijk hebben wij zorg gedragen voor de voorbereiding voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.”

Uitvoering
Het project is nu volop in uitvoering. Bij het werken aan monumenten komen altijd verassingen tevoorschijn. Enkele weken geleden kwamen we tijdens de sloop van een voorzetwand tot de ontdekking dat er op de achterliggende nog een muurschildering aanwezig was. Een bijzondere ontdekking, waar het Parool een artikel aan wijde. Naar aanleiding van deze ontdekking hebben we de plannen aangepast, waardoor we nog meer kwaliteit kunnen realiseren.Dit gaat een geweldige plek in Hartje Amsterdam worden!

Ruimte in oude boekentoren
Oude bogen worden weer opengemaakt en gerestaureerd
Kolommen onder marmeren zaal zijn weer ontdaan van witte verf
Indisch patroon dat onverwacht tevoorschijn kwam
Met daarboven de muurschildering uit 1950