stations

In de stations van studioSK staat de mens centraal. Ons portfolio illustreert de publiekskwaliteit in elk gebouwtype en op elk schaalniveau. We realiseren onze architectuur op basis van comfort, veiligheid, herkenbaarheid en uitstraling. Juist in publieke ruimtes, waar veel mensen passeren, zijn oriëntatie en verblijfskwaliteit van vitaal belang. Specifiek gebouwen voor een groot publiek vragen om aandacht voor materiaalkeuze en zorgvuldige detaillering. Transparantie en routing (way finding) zijn daarom integraal onderdeel van de ontwerpen van studioSK en leggen de basis voor een positieve beleving.

Aandacht voor de combinatie van verblijven en passeren, van individuele en collectieve ruimten, is de basis bij publieksgebouwen als scholen, stations en kantoren. studioSK ontwikkelt concepten voor gebouwen en openbare ruimten waarin ontmoeting centraal staat en die een katalysator zijn van stedelijke activiteit en vitaliteit. Met name stations zijn bij uitstek ontmoetingsplaatsen en magneetpunten in de stad. Hier gaat icoonwaarde samen met verblijfskwaliteit, soms met de sfeer van een huiskamer, op stedelijk formaat. Onze ambities liggen hoog en we vertalen die in duurzame ontwerpen, passend binnen het budget. Duurzaamheid en beheeraspecten zijn de drijfveren voor toekomstvaste gebouwen met blijvende esthetische kwaliteit.

Wat betreft innovatieve contractvormen heeft studioSK een voorsprong ten opzichte van veel andere bureaus. We hebben daar jarenlange ervaring mee en weten in elke contractformule de architectonische kwaliteit te regisseren. Door het publieke karakter van onze projecten hebben onze ontwerpers veel ervaring met communicatie, inspraak en betrokkenheid van belanghebbenden. De procesopgave en het creëren van draagvlak neemt studioSK integraal mee. Met name publieksgebouwen komen tot stand in dialoog met diverse stakeholders en (eind)gebruikers. Het realiseren van projecten ‘met de winkel open’ is voor de studio een vanzelfsprekendheid. Of het nu gaat om een station of om ver- of nieuwbouw of revitalisering van een school: de logistieke processen kunnen doorgaan.

 

meerminder info

toonverberg info

Loading