stations & spoorzones

Stationsomgevingen zijn de komende jaren onderhevig aan grote stedelijke transformaties. Met oog op de mobiliteitstransitie, verdichting en bevolkingsgroei, groeit het belang van het OV op nationaal en lokaal niveau. Stations en spoorzones functioneren als knooppunt in het stedelijk weefsel, waar functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit samenkomen.

studioSK is decennialang betrokken bij de ontwikkeling en het ontwerp van stationsgebieden, op alle schaalniveaus; van interieurontwerp en logistieke inpassing tot aan spoorzonevisies. We hebben alle benodigde expertise in huis - van stedenbouwkundigen op groter schaalniveau naar bouwkundigen en landschapsarchitecten op detailleringsniveau – om stationsgebieden van planfase tot definitief ontwerp te brengen.

Ons hoofduitgangspunt is dat we de gebruiker ten alle tijde een comfortabele reis willen faciliteren, van het parkeren van je fiets tot het moment dat je in de trein zit. Routing en oriëntatie zijn bepalende factoren in de beleving van de stationsgebruiker. Dergelijke publieke ruimtes waar veel mensen per dag passeren, dienen transparant, sociaal veilig en herkenbaar ontworpen te worden om de gebruiker te begeleiden in zijn of haar reis. Daarnaast fungeren stationsgebieden als ontmoetingsplekken: van een perronbank tot aan stationshal. studioSK heeft inmiddels in samenwerking met NS en ProRail, aan veel ontmoetingsplekken bijgedragen zoals stations Doetinchem Nijmegen Goffert en Rotterdam Blaak.

Aangezien stationsgebieden door alle lagen van de samenleving gebruikt worden, zet studioSK bij aanvang van dergelijke projecten sterk in op het creëren van draagvlak: de gebruiker wordt centraal gesteld. Door het publieke karakter van onze projecten hebben onze ontwerpers veel ervaring met communicatie, inspraak en betrokkenheid van de omgeving. Ontwerpen komen tot stand in dialoog met diverse stakeholders en de gebruikers, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen. In lijn met overheidsambities streeft studioSK naar verduurzaming van de leefomgeving. Zodoende wordt niet alleen aandacht besteed aan de huidige gebruiker, maar worden de wensen en behoeftes van de toekomstig gebruiker meegenomen, om tot een veerkrachtig en toekomstbestendig ontwerp te komen. Voorbeelden hiervan zijn stationsomgevingen Helmond, Goes, Uitgeest en Vaartsche Rijn in Utrecht.

meerminder info

toonverberg info

Loading