transformatie Wellant College Boskoop

Haalbaarheidsstudie duurzame en energiezuinige transformatie

Uitgangspunt bij het duurzaam renoveren van het Wellant College in Boskoop was om met beperkt budget het schoolgebouw te renoveren en uit te breiden. studioSK verrichte een haalbaarheidsstudie met een integraal multidisciplinair karakter. Vanuit de duurzaamheidsambitie speelden bouwfysica en reductie van installaties een grote rol.

De locatie van de school in een tuinbouwgebied resulteerde in het concept om over het bestaande bouwwerk een grote kas te plaatsen waar binnen ook nieuwe bouwvolumes gerealiseerd kunnen worden. De klimatologische buffer tussen buitenlucht en binnenklimaat halveert de energievraag, doordat kan worden geventileerd met door de zon voorverwarmde lucht. De luchttemperatuur tussen kas en het bestaande schoolgebouw ligt 5 °C hoger dan de omgevingstemperatuur, met als resultaat een aanzienlijke reductie van installaties. Door het openen van gevel en het kasdak wordt in de zomer oververhitting. De tussenruimte tussen bestaande en nieuwe bouwdelen functioneert als multifunctioneel ‘dorpsplein’ voor onderwijs, lunchruimte, sport, recreatie en theater. Onder de kas is er een goed klimaat voor beplanting, maar ook de daken zullen voorzien worden van begroeiing. De transformatie resulteert in een letterlijk groene lesomgeving met veel mogelijkheden voor biologielessen, frisse lucht en moestuinen.

Door de opzet van het plan kan de bouw gefaseerd uitgevoerd worden terwijl de school in gebruik is. Ook is het mogelijk om in de toekomst door te investeren. Met aanvullende maatregelen kan de school naar een energie neutraal gebouw getransformeerd worden.

Om investeringskosten te verlichten is aan de kop van kavel een bouwvolume voorzien dat kan functioneren als bedrijfsverzamelgebouw, BSO of gezondheidscentrum.

Met deze functies kan het Wellant college, samen met dubbel gebruik van ruimten binnen de school in avonduren, zowel de exploitatielasten drukken als meer betekenis krijgen voor de omliggend stedelijk weefsel en de buurt.

meerminder info


toonverberg info

transformatie Wellant College Boskoop
transformatie Wellant College Boskoop
transformatie Wellant College Boskoop
transformatie Wellant College Boskoop
transformatie Wellant College Boskoop
transformatie Wellant College Boskoop
transformatie Wellant College Boskoop
transformatie Wellant College Boskoop
transformatie Wellant College Boskoop