ijmeer brug Amsterdam-Almere

Op verzoek van Gemeente Almere en Amsterdam is in het kader van OV SAAL lange termijn een studie gedaan naar de visueel ruimtelijke impact van de aanleg van een IJmeerbrug als verbinding voor lightrail tussen de beide gemeentes.

In een aantal brainstorm-sessies is door architecten en constructeurs van studioSK, Movares een aantal karakteristieke brugtypen gedestilleerd, die als prototype geschikt zijn voor een lightrailverbinding tussen Almere en Amsterdam. De ruimtelijke kwaliteiten van verschillende brugtypen zijn hierin door onze architecten Edwin Megens en Paul van der Ree verkend en verbeeld. Behalve een aantal verschillende brugtypen is ook een combinatie van een lage brug en een gedeelte tunnel als variant bestudeerd. De visuele impact is te zien in een aantal fotorealistische inpassingen vanuit verschillende standpunten langs het IJmeer.

De doelstelling is om de impact van een aantal wezenlijk verschillende varianten in beeld te brengen. Op deze manier wordt een discussie mogelijk over visueel ruimtelijke kwaliteiten van overbruggingen in deze context. Er zijn vier brugtypen in beeld gebracht.  Via foto-inpassingen wordt inzicht gegeven van overbruggingsvarianten.

Binnen deze hoofdvarianten is tijdens het proces nog gevarieerd worden met onderdelen ervan. Het gaat nadrukkelijk niet om het maken van een brugontwerp, maar het inzichtelijk maken van ruimtelijke kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn bespreekbaar gemaakt worden aan de hand van computervisualisaties die gemonteerd zijn in foto’s van de bestaande context op een aantal specifieke locaties.

Eén van de ontwerpen is een boogbrug en door ons vormgegeven als een beeldmerk voor de geplande metroverbinding tussen de twee steden; de eenheid van de metropoolregio. De brug, noordelijk gelegen langs het eiland Pampus, bestaat grotendeels uit lage aanbruggen en twee overgangshellingen naar het centraal gelegen hoge brugdeel over de vaargeul heen. Ten behoeve van scheep- en recreatievaart hebben de aanbruggen een doorvaarthoogte van 13 meter en het gedeelte over de vaargeul met een overspanning van 180 meter heeft een doorvaarthoogte van 30 meter. Ook vanuit ecologisch perspectief is dit wenselijk want de (aan)bruggen zijn daarmee goed overvliegbaar voor watervogels.

meerminder info


toonverberg info

ijmeer brug Amsterdam-Almere
ijmeer brug Amsterdam-Almere
ijmeer brug Amsterdam-Almere
ijmeer brug Amsterdam-Almere
ijmeer brug Amsterdam-Almere