tunnelgebouwen HSL Zuid

Een deel van het tracé van de HSL-Zuid ligt in het ‘Groene Hart’. Vanwege de openheid, kwetsbaarheid en grote ecologische waarde van het landschap is gekozen voor het ondertunnelen van het meest waardevolle deel. De boortunnel is ongeveer 7,5 kilometer lang. Boven het tunneltracé wordt de aanwezige landschappelijke karakteristiek met subtiele middelen versterkt.

Voor verticale verbindingen en ondergrondse tunneltechnische installaties waren vijf gebouwen nodig. De gebouwen van de hand van projectarchitect Edwin Megens hebben we bovengronds een bescheiden presentie gegeven om het landschap boven de HSL onaangetast te laten. Tunnel, techniek, omgeving, architectuur en infrastructuur vloeien bij de tunnel in elkaar.

De delen van de zones die niet benodigd zijn voor het onderhoudsplatform worden ecologisch ingericht. De zones rond de zeven tunnelgebouwen gaan fungeren als ecologische stapstenen in het Groene Hart. Zo vormt het tunneltracé bovengronds een verbinding tussen grotere natuurgebieden.

Onze architectuur neemt de dynamiek van de HSL en het rustieke landschap van het Groene Hart als uitgangspunt. Daarbij vormen de gebouwen mystieke accenten in het Hollandse landschap, als Sfinxen in het groen.

meerminder info


toonverberg info

tunnelgebouwen HSL Zuid
tunnelgebouwen HSL Zuid
tunnelgebouwen HSL Zuid
tunnelgebouwen HSL Zuid
tunnelgebouwen HSL Zuid