ruimte voor meer sprinters

‘Corridorspel’ daagt bestuurders uit tot duurzaam ruimtelijk programma

In een bestuurlijke sessie op het provinciehuis Noord-Brabant is samen met bestuurders een interactief spel gespeeld. Aan de hand van het door studioSK opgestelde ‘Corridorspel’ (met bijbehorende spelregels) kregen de bestuurders de opgave om ruimtelijk programma (woningbouw, werkgelegenheid, onderwijs en andere voorzieningen) toe te voegen aan een fictieve regio. Het hoofddoel is het programma op een leefbare manier in te passen, zodat er voldoende reizigers gegenereerd worden om de sprinterfrequentie te verhogen.

studioSK heeft samen met de Provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en NS een ontwikkelstrategie opgesteld die moet leiden tot de verhoging van de sprinterfrequentie in combinatie met duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling in Zuidoost Brabant. De dorpskernen rondom Eindhoven functioneren als echte woongemeenten, waardoor er tijdens de ochtendspits een pendel ontstaat richting de grote stad en visa versa in de avond. Deze disbalans in knoop- en plaatswaarde resulteert in autofiles en overvolle treinen met inefficiënte bezetting. Deze studie beoogt om op fundamentele wijze de sprinterfrequentie op de treincorridors Den Bosch-Eindhoven-Deurne en Tilburg Universiteit-Eindhoven-Weert te verhogen.

Door ook in de toekomst te focussen op het functioneren als netwerk en duurzame mobiliteit in te zetten in combinatie met verdichting rondom centra en stationsknopen ontstaat een efficiëntere en leefbaardere organisatie van de samenleving. Samen met bestuurders en ambtenaren uit de regio hebben ontwerpers Ivo Bastiaansen en Bram van Duuren bekeken hoe dit gerealiseerd kan worden en er commitment kan ontstaan voor deze gedachtegang.

Bestuurlijke- en creatieve sessie

De creatieve ambtelijke sessie stond in het teken van de kracht van knooppuntontwikkeling en is er samen met de ambtenaren bekeken wat voor bijdrage hun gemeente hierin kunnen hebben. Iedereen kreeg de opdracht om programma te plaatsen in de ‘lege’ ruimte rondom de stationslocaties van de gemeentes; opgeteld een ruimte ter grootte van de binnenstad van Den Bosch (!). Het blijkt dat er ruimte in overvloed is om projecten toe te voegen op de lege plekken wat leidt tot een verhoging van de sprinterfrequentie.

Ruimte voor de Sprinter

Het doorlopen proces heeft uitgemond in een aantrekkelijk vormgegeven en levende monitor waarin per gemeente gemeten kan worden wat de ruimtelijke impact is op en wat zij kunnen doen aan de verhoging van de sprinterfrequentie. Bijgevoegd met een ontwikkelstrategie hoe het doel van de verhoging van de Sprinterfrequentie behaald kan worden, mede onderbouwd met het sturen op bewustwording/awareness en de koppeling tussen OV en ruimte.

meerminder info


toonverberg info

ruimte voor meer sprinters
ruimte voor meer sprinters
ruimte voor meer sprinters
ruimte voor meer sprinters
ruimte voor meer sprinters