onderwijs

De onderwijsprojecten waar wij aan werken zijn zeer divers van aard; van interieur tot gehele gebouwen. Onze kracht ligt erin dat we met meerdere (interne) disciplines projecten tot stand kunnen brengen. Zo hebben we in samenwerking met een bouwbioloog, een servicedesign specialist een Integraal Kindcentrum ontworpen. Voor diverse onderwijsinstellingen hebben haalbaarheidsstudies op het gebied van duurzaamheid, omvang en kosten uitgevoerd.

Voor de Nederlandse Spoorwegen hebben we het NS opleidingcentrum te Amersfoort ontworpen. In een bestaand kantoor moesten naast opleidingslokalen en een kantine ook een dojo met kleedruimte en specifieke trainingsruimten worden gerealiseerd. In de trainingsruimten worden situaties in de trein gesimuleerd. Om een zo realistisch mogelijke omgeving te creëren hebben we schaalmodellen van een trein en foto’s van stations op de muur geprojecteerd.   Voor ons is maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. Via onze foundation werken we aan projecten in binnen en buitenland. Soms betreft het een duurzaamheidsadvies voor een onderwijsgebouw in Nederland, een andere keer ontwerpen we een school of community center in Malawi en worden deze projecten ondersteund in de realisering ervan.  

meerminder info


toonverberg info

IKC Maastricht
IKC Maastricht
School Kenya
School Kenya
Wellant College
Wellant College
Wellant College
Auditorium Utrecht
Community center Malawi
Community center Malawi