Station Uitgeest

In het kader van het programma hoogfrequent spoor (PHS) wordt station Uitgeest vernieuwd. studioSK heeft een ontwerp gemaakt voor de nieuwe traverse om de bestaande perrons en een nieuw perroneiland te ontsluiten. De huidige stationstunnel wordt opgeknapt en in de toekomst enkel nog gebruikt als langzaamverkeersverbinding.

De transparante loopbrug geeft in alle richtingen een prachtig panorama op de groene omgeving. Het markante bouwwerk zal herkenbaar zijn met een duidelijke stations-karakteristiek die tegelijk ook aansluit bij de ‘couleur locale’ en het groene karakter van de omgeving.

In opdracht van ProRail zijn de architecten Iris van Huijstee en Ferry Barnhoorn van studioSK vanaf het begin bij het ontwerptraject betrokken geweest en hebben met veel plezier gewerkt aan het nieuwe station.

Om tot een ontwerp te komen, is gesproken met alle stakeholders en is met de gemeente Uitgeest een bewonersavond georganiseerd. Tijdens deze avond hebben bewoners uit de omgeving hun visie op het nieuwe station gegeven en deze input is meegenomen in het ontwerp.

Sterk horizontaal beeldmerk

De nieuwe traverse zorgt voor een aantrekkelijke en veilige toegang van en naar de perrons. Door zowel het dak als de constructieve liggers in hout uit te voeren ontstaat er een sterk horizontaal beeldmerk. De ligger naast de traverse vloer verzorgt niet alleen de overspanning over het spoor maar loopt langs de trap in één beweging naar het perron. Dit zorgt voor een robuust en samenhangend geheel. De steken in de trappen worden door de ligger verhuld en zo ontstaat er een strak en stoer uiterlijk.  De trapoverkappingen zijn zo transparant mogelijk gemaakt om te voorzien in veel doorzicht. Het dak bundelt alle verschillende onderdelen van het station tot één geheel. De twee kopse kanten van de traverse zijn gelijkwaardig in uitstraling, zodat het station vanuit de twee verschillende zijden van het spoor herkenbaar is.

Duurzaam en groen

In de nieuwe plannen voor het stationsgebied wordt ingezet op het groene karakter van Uitgeest. In het ontwerp van de traverse wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Door de houten constructie en het houten dak heeft studioSK een duurzame traverse ontworpen die past bij de omgeving en de visie van ProRail en gemeente Uitgeest. De grote overspanningen worden namelijk gerealiseerd met houten liggers, een duurzaam materiaal met een lange levensduur dat voordeliger is dan staal.

De voorpleinen worden zo groen mogelijk ingericht zodat regenwater opgevangen kan worden in de grond. Door verhoogde groenbakken met zitranden op allebei de voorpleinen te laten terugkomen ontstaat een uitnodigende kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waar het prettig wachten is.

meerminder info


toonverberg info

Station Uitgeest
Station Uitgeest
Station Uitgeest
Station Uitgeest