Station Castricum

Het station is prachtig gesitueerd op de overgang tussen het dorp en de duinen. Het functioneert als een poort naar het landschap: direct bij aankomst ademt het de recreatieve sfeer van zee en duin. Bij aankomst wordt je verwelkomt door de ruime luifel van lichtdoorlatend textiel die refereert aan tentdoek. De schuin oplopende volumes en gevels van de fietsenstalling en het station leggen visueel een connectie met de duinhellingen.

Onder de entreeluifel vormt een uitnodigende trappartij de toegang tot de reizigerstunnel. De cirkelvormige trap is als een theater voor het reizen: licht, ruim, overzichtelijk en sociaal veilig. Op de tunnelwanden is een patroon zichtbaar van opwaaiende zandkorrels, die je begeleiden onder de sporen door.

De eerste fase van het nieuwe station was in feite de bouw van de nieuwe fietsenstalling. Bij het ontwerp daarvan, ook door studioSK/Movares, werd in 2015 de basis al gelegd en ingespeeld op de komst van een nieuw station. Met de bouw van het station is het één bouwwerk geworden.

Circulariteit en duurzaamheid

Deze thema’s hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontwerp. De gevel bestaat uit latten van gerecycled plastic (denk aan kratten, autobumpers, flessendoppen enz). Het plastic komt uit Nederland en kost dus weinig energie voor vervoer. De latten kunnen na sloop gerecycled worden zonder waardeverlies. De gevel heeft geen onderhoud nodig, ook dat is gunstig voor de duurzaamheid. Door de luifel te realiseren met translucent doek is er overdag geen verlichting nodig. Het doek is gemaakt van 100% recyclebaar PVC; met een speciaal procedé kunnen de PVC vezels herwonnen worden.

Samenwerking

De realisering van het station heeft een lange weg afgelegd. Het begon als een project waarbij er liften aan het oude stationsgebouw moesten worden toegevoegd. Veel van de problemen rondom het station bleven hierbij echter onopgelost, denk aan de leegstand in het gebouw of de sociale (onveiligheid) in de tunnel. Tijdens de intensieve samenwerking tussen Prorail, gemeente en Provincie, hebben wij als meedenkend ontwerpers diverse kansen in beeld gebracht. Alleen door de betrokkenheid van alle deelnemers is het gelukt er een integraal project van te maken. Daarnaast hebben we ook de klankbordgroep van ondernemers en de architect van het ernaast gelegen museum Huis van Hilde bij de planvorming betrokken.

meerminder info


toonverberg info

Station Castricum
Station Castricum
Station Castricum
Station Castricum
Station Castricum