Station Almere Centrum

Sinds de aanleg van station Almere Centrum, een goede 30 jaar geleden, is de stad doorontwikkeld en heeft een enorme groei in kwaliteit gemaakt. Het stationsgebied is daarin achtergebleven. In opdracht van Gemeente Almere, ProRail, NS en Provincie Flevoland, hebben architecten Edwin Megens en Ferry Barnhoorn station Almere Centrum getransformeerd tot een station dat klaar is voor de toekomst.

Het oude stationsgebouw onder de kenmerkende spoorviaducten is op duurzaam circulaire wijze vergroot en gerevitaliseerd voor de komende decennia. De stationshal heeft een moderne uitstraling en is van een groter formaat door deze te combineren met een stadspassage tussen het Stationsplein en Mandelaplein. Het vernieuwde station is gebouwd op de geprognotiseerde groei van de reizigersaantallen.

Ook is de stationshal/stadspassage voorzien van een luxe mozaïekvloer, welke over loopt in de openbare ruimte buiten het station. Beide gesloten betonnen liftkernen in de hal zijn vervangen door doorzichtige glazen exemplaren, wat bijdraagt aan de sociale veiligheid, vrije zichtlijnen en het ruimtelijke gevoel. De perrons zijn vernieuwd, voorzien van nieuwe meubels en bieden meer ruimte voor reizigers.

Daarnaast is de stationskap volledig gerenoveerd en heeft nieuwe glasgevels inclusief pv-cellen gekregen. Samen met de zonnepanelen die op de stationskap zijn geplaatst is het station nu nagenoeg energieneutraal. Naast de vernieuwde stationshal, gerenoveerde stationskap en perrons zijn twee inpandige fietsenstallingen gerealiseerd. Reizigers, kunnen nu hun fiets aangenaam, veilig en droog stallen. Dit is mogelijk in de fietsenstalling Busplein of de fietsenstalling Landdrostdreef, met respectievelijk 660 en 2750 fietsparkeerplaatsen.

Alle nieuwe daken van het stationsgebouw buiten de spoorviaducten zijn bekleed met sedumbegroeiing in aansluiting op de nieuwe groene inrichting van het Stationsplein en het Mandelaplein. Dit geeft vanaf de perrons veel zicht op groen wat positief bijdraagt aan de reisbeleving. Station Almere Centrum is het voorbeeld van een duurzame transitie van een bestaand station.

meerminder info


toonverberg info

Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum
Station Almere Centrum