Fietsenstalling stationsgebied Amersfoort

In Amersfoort zal de capaciteit voor bewaakte fietsenplaatsen in het stationsgebied vergroot worden door toevoeging van een nieuw ondergronds stallingsvolume als uitbreiding op de bestaande fietsenstallingen. Ook zal de openbare ruimte van het stationsplein een kwaliteitssprong maken. Straks worden er geen fietsen meer op het stationsplein gestald. Het plein komt tot leven en zal ingericht worden als een prettig verblijfsgebied met veel groen en levendige terrassen.

Ruimtelijke kwaliteit & stedelijk programma

De bewaakte stalling wordt in opdracht van de gemeente en ProRail uitgebreid tot in totaal ruim 5000 plekken voor alle typen fietsen. Het comfort van de stalling zal aanzienlijk worden verhoogd door een hoofdentree op het stationsplein die comfortabel toegankelijk zal zijn door middel van twee mechanische stijgpunten in de vorm van rolbanden (tapis roulants) en een luie fietstrap. Maar ook krijgt de stalling een fietsbare route naar de entree via een doorbraak door het bestaande kantoorgebouw heen. Daardoor landt men comfortabel á niveau aan bij de stalling. Vanuit de stalling is er een directe toegang naar de stationshal.

Door de aanwezigheid van een beheerder bij de hoofdingang is er ook sociaal toezicht vanuit de stalling op het verdiepte maaiveld, de trap en de doorgang. Het nieuwe deel van de fietsparkeergarage kent een zeer heldere en rationele opzet. Direct bij binnenkomst vanuit het nieuwe entreegebied is de opzet meteen duidelijk en zijn alle keuzemomenten en trappen naar aangrenzende stallingsdelen zichtbaar. De hoofdzichtlijn in het plan geeft in één keer doorzicht door de hele stalling. De entree van de stalling op het stationsplein en die vanuit de stationshal zijn zo direct met elkaar verbonden. De vier afzonderlijke compartimenten van de totale stalling krijgen een eigen kleurstelling. Door ze elk een eigen kleur vloer te geven en de hoofdroute in het nieuwe deel te voorzien van een hoogwaardig houten plafond weet je altijd in welk deel van de stalling je bent.

Daglicht is een cruciale succesfactor bij ondergrondse ruimten. Het draagt bij aan een positieve beleving, oriëntatie en veiligheid. De bestaande delen van de stalling hebben aan de spoorzijde allemaal al geveldelen die daglicht doorlaten en op een aantal plaatsen zelfs visueel zicht op de buitenwereld. Bij de hoofdentree van het nieuwe bouwdeel zal er sprake zijn van direct zonlicht dat diep in het entreegebied van de stalling doordringt, net als dat er via het nieuwe trapgat in de stationshal daglicht binnenvalt. Het daglicht bij deze entreezones versterkt de natuurlijke oriëntatie en vervult een positieve rol bij natuurlijk vluchtgedrag bij calamiteiten.

Integrale visie en ruimtelijke kwaliteit

Het ontwerp is ontwikkeld vanuit één architectonische, integrale visie met een ambitieniveau dat past bij de centrumlocatie. Het ontwerp is van architect Paul van der Ree, studioSK, Movares. Het stationsplein zal getransformeerd worden tot een groene oase, met verblijfskwaliteit. Het plan daarvoor is gemaakt door landschapsarchitecte Ivana Zambeli en voorziet in structurele beplanting. In het ontwerp zijn de ondergrondse stalling en groene inrichting op het plein afgestemd tussen projectarchitect Paul van der Ree van studioSK en Ivana Zambeli.

In alle ontwerpfasen is meerwaarde in ruimtelijke kwaliteit bereikt door de integrale inzet van het team van projectarchitect, modelleur en lichtontwerper, zodanig dat de verschillende planonderdelen elkaar versterken en het totaalensemble een meerwaarde krijgt.

Duurzaam is het project omdat de bestaande stalling een kwaliteitsimpuls krijgt en een tweede leven geschonken wordt in combinatie met de uitbreiding met 3000 nieuwe plekken. Zo kan de stalling weer decennia lang haar functie vervullen. In de bestaande delen zal een verbetering van de verblijfkwaliteit gerealiseerd worden. Door de herinrichting op maaiveld krijgt dit hoogwaardige centrumgebied een nieuwe impuls en een kwaliteitssprong. Realisatie is voorzien in 2024.

Lees meer:

Amersfoort | ProRail

Stationsgebied Amersfoort Centraal

meerminder info


toonverberg info

Fietsenstalling stationsgebied Amersfoort
Fietsenstalling stationsgebied Amersfoort
Fietsenstalling stationsgebied Amersfoort