Fietsbruggen in de fietssnelweg F35, Enschede

De F35 is een fietssnelweg die een snelle en veilige fietsverbinding biedt tussen de aangesloten steden. In de realisatie van het F35 netwerk ontbrak het laatste tracé tussen de Spoordijkstraat en de Brandweerstraat in Enschede. Gemeente Enschede heeft studioSK/Movares opdracht gegeven voor het integraal ontwikkelen en ontwerpen van dit tracédeel en de twee fietsbruggen daarin; de Tubantiasingel en de Lambertus Buddestraat.

Fietsbruggen; Tubantiasingel en Lambertus Buddestraat
Voor de vormgeving van de bruggen is een lijnvisie ontwikkeld voor het tracé. Architect Dmitri Levin heeft de twee fietsbruggen als een ‘familie’ van elkaar ontworpen. ‘’De genius loci - de geest van de plaats ofwel de couleur locale zijn leidend voor het ontwerp,’’ verteld Dmitri Levin. Zo is er invulling gegeven aan de wens om de lokale kwaliteiten zoveel mogelijk ervaarbaar te maken voor de gebruikers. De gebruiker waant zich, ondanks de locatie nabij het station en de binnenstad, in dit stuk van het tracé als het ware in een groene oase. Het volkspark, het groen van de twee singels en de ‘rivier’ aan groene spoortaluds zorgen voor een sterke groene karakter in dit stuk tracé. De twee fietsbruggen sluiten met de warme natuurlijke uitstraling van het houten leuningwerk aan bij dit groene karakter. Ook is transparantie op de bruggen ingezet om accenten in de omgeving visueel in te kaderen. Op de brug uit zich dit in de toepassing van houten stijlen die een spel van transparantie versus geslotenheid introduceren en op het middenstuk vloeiend overgaan in een slank stalen spijlenwerk. Hiermee ontstaat maximaal uitzicht over de belangrijke groene as van de Tubantiasingel en de Lambertus Buddestraat. ‘’Letterlijk en figuurlijk krijgen de hoogtepunten op de bruggen en het tracé hiermee een accent’’ aldus Dmitri Levin. In de avonturen wordt dit effect versterkt door geïntegreerde accent verlichting in de leuning.

Architecten van studioSK en constructeurs van Movares werken integraal aan infrastructurele opgaven waarbij ruimtelijke kwaliteit en constructief vernuft geïntegreerd zijn. Deze meerwaarde is afleesbaar is de slanke staalconstructie van de bruggen. De Tubantiasingel kent een 30 meter vrije overspannen terwijl de brug over de Lambertus Buddestraat een lengte kent van ca. 46 meter met één tussensteunpunt. De vormgeving van het tussensteunpunt als een abstractie van een boomstam – met uitwaaierende takken - refereert naar zijn groene omgeving. De fietsbrug meandert tussen de takken van deze boomstructuur door.

Bij het ontwerpen van de bruggen en het tracé is de welstand in verschillende fasen betrokken. Dit heeft er toe geleid dat de vormgeving ervan sterk gedragen werd.

Een uitdaging van dit tracé en de inpassing van de fietsbrug betrof ook de nabijheid van de spoorinfrastructuur die parallel loopt aan dit deel van de F35. T.b.v. het ontwerp van de fietsbrug zijn er aanpassingen noodzakelijk aan de landhoofden van het bestaande spoorviaduct. Dit is zorgvuldig afgestemd met ProRail, zodat daarvoor vergunning is verkregen.

meerminder info


toonverberg info

Fietsbruggen in de fietssnelweg F35, Enschede
Fietsbruggen in de fietssnelweg F35, Enschede
Fietsbruggen in de fietssnelweg F35, Enschede
Fietsbruggen in de fietssnelweg F35, Enschede