autoparkeren en transferia

De toenemende milieumaatregelen en verkeersdrukte in de binnensteden, rondom evenementlocaties en recreatieve bestemmingen, vraagt om transferknooppunten aan de randen van de stad of grote natuurgebieden en hoogwaardige parkeergarages in de stedelijke centra. Met onze transferia bieden we een snelle en comfortabele overstap van auto op (hoogwaardig) openbaar vervoer. studioSK heeft diverse markante projecten ontworpen en gerealiseerd, waaronder het eerste fietstransferium van ons land in Houten en ook het grootste transferium in de Uithof te Utrecht, met 2000 parkeerplaatsen (i.s.m. KCAP).

studioSK is gespecialiseerd in logistieke opgaven in combinatie met publiekskwaliteit. Optimale logistiek, sociale veiligheid en architectonische kwaliteit gaan samen in onze ontwerpen. De vervoersdruk wordt gestroomlijnd en de mobiliteit milieuvriendelijker. Ook de inrichting van de openbare ruimte zetten wij in als succesfactor van nieuwe transferknooppunten of optimalisatie van bestaande knooppunten. Daarnaast zien we in het realiseren van transferia een katalysator voor locatieontwikkeling rondom de nieuwe duurzame transferpunten. De oplossingen kunnen boven- of ondergronds gesitueerd zijn. De focus bij al onze ontwerpen voor fietsenstallingen en parkeergarages ligt in het realiseren van comfort, veiligheid, logistieke helderheid en oriƫntatie.

meerminder info


toonverberg info

P+R de Uithof - i.s.m. KCAP
Parking Vaartsche Rijn
Parking Vaartsche Rijn
Parkeergarage P+R Den Haag, studie
Parkeergarage P+R Den Haag, studie
Parking Vaartsche Rijn
Parking Vaartsche Rijn
Transferium Utrecht - i.s.m. KCAP
Transferium Utrecht - i.s.m. KCAP
Transferium Utrecht - i.s.m. KCAP
Parking In de Hoven Delft
Parking In de Hoven Delft
Parkingmall Amsterdam
Parkingmall Amsterdam