Nieuwe toegangsweg Hoorn – klaar voor de start

Uit vier vooraanstaande bureaus is Movares als beste naar voren gekomen in de keuze voor een ontwerp/ingenieursbureau. De combinatie van studioSK voor ruimtelijk ontwerp en de ruim aanwezige specifieke kennis bij Movares t.a.v. vergelijkbare infrastructuurprojecten was doorslaggevend. Met name overtuigend was de integrale aanpak gericht op ruimtelijke kwaliteit en verkeerskundige visie plus het enthousiasme en de professionaliteit van het team. Ook werd de aandacht voor erfgoed en monumentale context positief gewaardeerd.

 

Volgende stap

Het project gaat nu de volgende fase in. De eerstvolgende stap is nu het opstellen van een programma van eisen, gevolgd door een gefaseerd proces van ontwerpateliers en klankbordgroepsessies om tot een ontwerp te komen dat kan rekenen op maximale kwaliteit en draagvlak onder de betrokkenen. Het voorlopig ontwerp wordt naar verwachting zomer 2025 gereed zijn voor bestuurlijke besluitvorming.