Stationslocaties in versnelling

Dit jaar opent de editie van het blad Stationslocaties met een voorwoord door studioSK. Terwijl de bouw onder druk staat door inflatie, PFAS, CO2 en stikstof, zie ik juist kansen in stationsgebieden, aldus architect Paul van de Ree. Het zijn knooppunten waar duurzame mobiliteit zich concentreert, meervoudig ruimtegebruik mogelijk is en waar steeds meer aandacht is voor het creëren van een prettig en gezond leefklimaat.

Rond de stations vindt integratie plaats van verschillende vormen van vervoer, wonen, werk en onderwijs. Juist door de realisatie van bouwopgaven in stationsomgevingen, met aandacht voor actuele thema’s als klimaatadaptatie, mobiliteits- en energietransitie en een duurzame leefomgeving, blijft de stad bereikbaar en leefbaar. studioSK ziet daar volop kansen!

Wanneer we investeren in spoorknooppunten zal het autoverkeer afnemen en kunnen we de transities versnellen die in onze maatschappij nodig zijn. Het zijn grote thema’s. We zoeken samen de kansen voor versnelling om die in de stationsgebieden te benutten. Van opdrachtgevers en ontwerpers verlangt dit visie, kwaliteit en de intentie om krachten te bundelen.

Lees hier de publicatie: https://onlinetouch.nl/jagermedia/stationslocaties-2023-2024?html=true#/2/