studioSK legde 10 jaar terug de basis voor het prijswinnende ontwerp Fietsenstalling voor Amsterdam Centraal Station

De Amsterdam Architectuurprijs (A.A.P.) is toegekend aan het ontwerp van de fietsenstalling voor 7000 fietsen onder het open havenfront voor Amsterdam Centraal Station.

Wij zijn trots op de jarenlange geleverde expertise die wij hebben geleverd aan dit prijswinnende ontwerp!

Vanaf 2014 heeft studio SK / Movares in samenwerking met ontwerpers van Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam gewerkt aan haalbaarheidsonderzoeken waarin de basis is gelegd voor de ligging, omvang, indeling en de entree van de stalling en het bijbehorende kostenplaatje is bepaald.

In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben wij in samenwerking met de stakeholders ProRail, NS en Vervoerregio de indeling, maatvoering en entree van de stalling uitgewerkt. We hebben een VISSIM simulatie gemaakt voor het ontwerp van de openbare ruimte en de eisen geformuleerd voor de grote toestroom aan fietsers van en naar de stalling.

Het ontwerp is door ons vertaald naar een Beeldkwaliteitsplan met 3D-visualisaties en architectonische tekeningen, dat als bindend contractdocument aan het aanbestedingsdossier is toegevoegd. Na aanbesteding is het Beeldkwaliteitsplan door het architectenbureau Wurck verder uitgewerkt.

In 2019 hebben wij nog een onderzoek uitgevoerd naar overkapping van de tapis roulants van de entree van de stalling. Hiervoor hebben wij advies uitgebracht om voorzieningen in het casco ontwerp aan te brengen om een overkapping alsnog te kunnen realiseren op later tijdstip.