Eerste circulaire ProRail-onderstation van Nederland in Lunteren!

Langs het spoor in Nederland staat om de zoveel tijd een anoniem, veelal rondom gesloten huisje waar de stroom van het net (wisselstroom) geschikt wordt gemaakt voor het spoor (gelijkstroom). Om de duurzame ambities van ProRail verder in te vullen, is in Lunteren het eerste circulaire en natuurinclusieve onderstation van Nederland gebouwd naar ontwerp van studioSK-Movares.

De locatie van het onderstation op een boerenerf en de groene omgeving van de Gelderse Vallei vroegen om een onderstation met meerwaarde voor de omgeving. Het gebouw is opgebouwd uit een constructie van CLT (cross laminated timber), houten massieve wanden met een hoge brandwerendheid en veel CO2-opslag.

De afwerking aan de buitenzijde is van ambachtelijk her te gebruiken metselwerk met bijzondere metseldetails om het rechthoekige volume (minimaal ruimtegebruik) het profiel te geven van naastgelegen boerenschuren met zadeldaken. Het zaagtandmetselwerk geeft het gebouw structuur en planten (mossen), dieren en insecten ruimtes om te schuilen.

In het gebouw zijn vleermuisnestkasten en vogelnestkasten verwerkt en het dak is geschikt gemaakt voor het nestelen van weidevogels. Met amberkleurige diervriendelijke verlichting bij de onderhoudsdeuren worden de gevleugelde vrienden niet weggejaagd door een overschot aan licht.

“ProRail heeft een duurzaamheidsambitie om in de toekomst volledig CO2-neutraal te zijn”, reageert Danou Veenhof, regiodirecteur bij ProRail. “Met dit gebouw zetten we een flinke stap in die richting, al beseffen we dat we er nog niet zijn. Maar door in alle onderdelen van dit gebouw en de bouw ervan op zoek te gaan naar de duurzame details, openen we hier het meeste duurzame en circulaire onderstation van Nederland. Met een enorme reductie in uitstoot ten opzichte van traditionele bouw. Een fantastische bijdrage aan de duurzame mobiliteit van Nederland en we hopen de eerste van velen.”

 

Foto’s – bron: ProRail © 2022